23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 221-505902
Offentliggjort
16.11.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Ekerö kommun

Vindere

Säkerhetsinstallationer

(24.04.2019)
Säkerhetsspecialisten HR AB
Polhemsgatan 9
171 58 Solna

Säkerhetsinstallationer


Ekerö kommun

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Ekerö kommun
212000-0050
Tappströmsvägen 2
Ekerö
178 23
Sverige
Kontaktperson: Rebecca Furuvik
Telefon: +46 8-12457296
E-post: rebecca.furuvik@ekero.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.ekero.se/

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/ekero/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=9413
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/ekero/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=9413
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Säkerhetsinstallationer

Referensnummer: KSUH 18/46
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
35125300
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Ekerö kommun avser att upphandla ramavtal för tillgodose kommunens behov av Säkerhetsinstallationer.

Uppdraget avser både service och nyinstallation av:

Inbrottslarm

Passersystem

CCTV

Avtalets uppskattade värde är ca 2 MSEK/år. Ekerö kommun garanterar dock ej några volymer.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
35125300
31625000
35121700
45312000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Ekerö kommun avser att upphandla ramavtal för tillgodose kommunens behov av Säkerhetsinstallationer.

Uppdraget avser både service och nyinstallation av:

Inbrottslarm

Passersystem

CCTV

Avtalets uppskattade värde är ca 2 MSEK/år. Ekerö kommun garanterar dock ej några volymer.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/03/2019
Slut: 28/02/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 optioner om förlängningar om 1 år i taget.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 18/12/2018
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 18/03/2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 19/12/2018
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Stockholm
115 76
Sverige
Telefon: +46 8-56168000
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Fax: +46 8-56168001

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
13/11/2018

Send til en kollega

0.086