23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 223-509844
Offentliggjort
20.11.2018
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Järnhandelssortiment- Verktyg, verkstadskemikalier och produkter för skärande bearbetning


Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
556479-5598
Arvid Hedvalls backe 4
Göteborg
412 96
Sverige
Kontaktperson: Madelen Karlsson
E-post: madelen.karlsson@chalmers.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.chalmers.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Annan typ: Stiftelse, högskola
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Social trygghet

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Järnhandelssortiment- Verktyg, verkstadskemikalier och produkter för skärande bearbetning

Referensnummer: C 2018-1452
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
44316000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Om upphandlingen

Forskningsverksamheten på Chalmers understöds av ett antal verkstäder. Större delen av arbetet i dessa utgörs av kvalificerad prototyptillverkning för forskningsändamål samt framtagning av kursmaterial inom olika institutioner.

Arbetet vid verkstäderna kräver ofta kvalificerad rådgivning från leverantör, exempelvis vid bearbetning av material med olika egenskaper i olika typer av maskiner.

Behov av verktyg och tillbehör finns också hos vaktmästerier och servicepersonal.

Upphandlingen avser:

Del 1: Handverktyg, elhandverktyg, mätverktyg, fästelement, kap och slip, verkstadskemikalier, bygginstallation, redskap, verkstadsutrustning och övrigt sortiment.

Del 2: Skärande verktyg, såsom gängverktyg, fräs- och svarvplattor samt borr.

Köparen förbehåller sig rätten att vid särskilda behov köpa avtalade produkter från andra leverantörer.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
09211630
24960000
24963000
43800000
44420000
44423200
44510000
44511000
44511100
44512000
44512300
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE232
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Om upphandlingen

Forskningsverksamheten på Chalmers understöds av ett antal verkstäder. Större delen av arbetet i dessa utgörs av kvalificerad prototyptillverkning för forskningsändamål samt framtagning av kursmaterial inom olika institutioner.

Arbetet vid verkstäderna kräver ofta kvalificerad rådgivning från leverantör, exempelvis vid bearbetning av material med olika egenskaper i olika typer av maskiner.

Behov av verktyg och tillbehör finns också hos vaktmästerier och servicepersonal.

Upphandlingen avser:

Del 1: Handverktyg, elhandverktyg, mätverktyg, fästelement, kap och slip, verkstadskemikalier, bygginstallation, redskap, verkstadsutrustning och övrigt sortiment.

Del 2: Skärande verktyg, såsom gängverktyg, fräs- och svarvplattor samt borr.

Köparen förbehåller sig rätten att vid särskilda behov köpa avtalade produkter från andra leverantörer.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 208-474234
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Saken

Offentlig upphandling av Järnhandelssortiment- Verktyg, verkstadskemikalier och produkter för skärande bearbetning

______________________________________

Avgörande

Chalmers tekniska högskola AB avbryter upphandlingen vad avser C 2018-1452.

______________________________________

Motivering

Avbrytande

Av omständigheterna framgår följande. Vid genomgång av handlingarna m.m. har framkommit att det eventuellt finns vissa brister.

En upphandlande enhet får som sakligt godtagbart skäl avbryta en annonserad upphandling om risk för att väsentliga brister i förfrågningsunderlaget med mera föreligger.

Följande bedömning görs. Chalmers bör avbryta upphandlingen.

Övrigt

Ny upphandling kommer att annonseras inom kort.

Visma annons: https://opic.com/id/afpzhkmont

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Göteborg
Göteborg
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
16/11/2018

Send til en kollega

0.095