23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 235-538091
Offentliggjort
06.12.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Danderyds kommun

Ramavtal - Elinstallationer och tillhörande material/produkter


Danderyds kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Danderyds kommun
212000-0126
Box 66
Djursholm
182 05
Sverige
Kontaktperson: Alexander Isaksson
E-post: Alexander.IsakssonMontserrat@danderyd.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.danderyd.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Ramavtal - Elinstallationer och tillhörande material/produkter

Referensnummer: FN 2018/0177
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
50711000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Ramavtal avseende elinstallationer och tillhörande material/produkter.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 16 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
31600000
31680000
31681000
31681400
45310000
45311000
45311200
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

AFA.12 Beställare

Danderyds kommun, Tekniska kontoretKristin Åberg-NilssonBox 74182 11 Danderyd

Upphandlande och avropande myndighet:

Danderyds kommun, 212000-0126Djursholms AB, 556002-2831

AFA.2 Orientering om objektet

Danderyds kommun inbjuder genom denna förfrågan intresserade att komma in med anbud avseende ramavtal för successivt avrop av hantverkstjänster. Danderyds kommun vill ha ett nära samarbete med sina ramavtalsleverantörer för att tillsammans utveckla och förbättra kommunens leveranser till invånarna. Samarbetet ska bygga på kompetens, förtroende och professionalism. Tillsammans ska vi på ett effektivt och strukturerat sätt skapa mervärden för invånarna i Danderyds kommun.Upphandlingen ska tillgodose Danderyd kommuns behov av extern kompetens och externa resurser vad gäller samtliga hantverkstjänster inom området Elinstallationer och tillhörande material/produkter.

Rangordningen tillämpas för uppdrag upp till 15 prisbasbelopp. Anbudsgivaren som enligt utvärderingskriterierna inkommit med det bästa anbudet rangordnas som nummer 1 och ska tillfrågas först vid beställning. Den anbudsgivare som inkommit med det näst bästa anbudet rangordnas som nummer 2 och ska tillfrågas om rangordnad nr 1 inte har möjlighet att ta det uppdraget eller inte svarar inom vid förfrågan bestämd tid. Rangordnad nr 3 tillfrågas därefter.För uppdrag mellan 15 och 30 prisbasbelopp tillämpas förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att samtliga tre ramavtalsleverantörer blir tillfrågade och får lämna anbud i konkurrens. Vid förnyad konkurrensutsättning ska valet av leverantör ske med hänsyn till någon, några eller samtliga nedan angivna kriterier utöver avtalade minimikrav:

Pris

Speciell kunskap och erfarenhet samt referenser rörande detta

Kvalitet

Tillgänglighet

Leverans och genomförandetid

Kapacitet

Miljöegenskaper och miljöhänsyn

Driftkostnader

Kostnadseffektivitet

Funktionella och tekniska egenskaper

Service och tekniskt stöd

Specificeringar av utförandeskrifter (så som exempelvis arbetstider, arbete under pågående verksamhet m.m.)

Danderyds kommun garanterar ingen specifik volym, utan anbudsgivaren åtar sig att leverera mot det faktiska behov som uppstår. Idag omsätter avtalet strax över 4 miljoner kronor per år. Ramavtalet avser uppdrag upp till 30 prisbasbelopp vid varje avropstillfälle. Kommunen förbehåller sig rätten att upphandla tjänster inom ovan angivet fackområde. Vid ny upphandling ges ramavtalsleverantörer samma möjlighet att delta som övriga leverantörer på marknaden.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 177-401448
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
24/10/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Tekniska Lösningar i Täby AB
556705-0561
Sätraängsvägen 10
Danderyd
182 36
Sverige
E-post: bjorn@t-lab.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress: http://www.t-lab.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Lägsta anbud: 1 949 000.00 SEK / Högsta anbud: 2 583 000.00 SEK som har beaktats
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
24/10/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Bravida Sverige AB
556197-4188
Stockholm
126 81
Sverige
E-post: ola.andersson@bravida.se
Nuts-kod: SE11

Internetadress: http://www.bravida.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Lägsta anbud: 1 949 000.00 SEK / Högsta anbud: 2 583 000.00 SEK som har beaktats
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
24/10/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Edsvikens El AB
556495-3007
Norra Stationsgatan 93 5 tr
Stockholm
113 64
Sverige
E-post: esterno.richiesta@edsvikensel.se
Nuts-kod: SE11
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Lägsta anbud: 1 949 000.00 SEK / Högsta anbud: 2 583 000.00 SEK som har beaktats
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Stockholm
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
05/12/2018

Send til en kollega

0.094