23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 237-541303
Offentliggjort
08.12.2018
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Region Örebro län

System inklusive presentationsenheter (digitala skyltar & monitorer) till hållplatser, bussterminaler, resecenter och andra knutpunkter för allmänna kollektivtrafiken i Region Örebro län


Region Örebro län

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2018/S 234-534287)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Region Örebro län
232100-0164
Box 1613
Örebro
701 16
Sverige
Kontaktperson: Fhilip Flink
E-post: fhilip.flink@regionorebrolan.se
Nuts-kod: SE124

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.regionorebrolan.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

System inklusive presentationsenheter (digitala skyltar & monitorer) till hållplatser, bussterminaler, resecenter och andra knutpunkter för allmänna kollektivtrafiken i Region Örebro län

Referensnummer: 18RS9041
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
31523200
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandling avser anskaffning av ett nytt system inklusive presentationsenheter (digitala skyltar & monitorer) till hållplatser, bussterminaler, resecenter och andra knutpunkter för allmänna kollektivtrafiken i Region Örebro län.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
07/12/2018
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 234-534287

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 08/01/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 22/01/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 09/01/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 23/01/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.092