23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 244-559081
Offentliggjort
19.12.2018
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Halmstads kommun

Upphandling av trafiksignalarbeten


Halmstads kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Halmstads kommun
212000-1215
Box 153
Halmstad
301 05
Sverige
Kontaktperson: Jewing Wilgothson
E-post: jewing.wilgothson@halmstad.se
Nuts-kod: SE231

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.halmstad.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Upphandling av trafiksignalarbeten

Referensnummer: TFN 2018/00616
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
45233294
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Halmstads kommun, Teknik och fritidsförvaltningen inbjuder er att inkomma med anbud avseende trafiksignalarbeten.

Bifogat förfrågningsunderlag med bilagor innehåller förutsättningar för anbudsgivningen.

Vi ber er uppmärksamma att anbud skall besvaras inom angivet datum och vara inskickad i TendSign senast 1 november 2018.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
45316212
50232000
50232200
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE231
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Halmstads kommun, Teknik och fritidsförvaltningen inbjuder er att inkomma med anbud avseende trafiksignalarbeten.

Bifogat förfrågningsunderlag med bilagor innehåller förutsättningar för anbudsgivningen.

Vi ber er uppmärksamma att anbud skall besvaras inom angivet datum och vara inskickad i TendSign senast 1 november 2018.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 181-410104
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Enligt beslut på Teknik- och fritidsförvaltningen, avbryts pågående upphandling av Trafiksignalarbeten – TFN 2018/00616.

Anledningen till att vi avbryter är att Teknik- och fritidsförvaltningen inte kommer att ha någon Beredskap/jour på entreprenad, utan använder befintlig beredskap på TF för dessa arbeten.

Därmed är det fel i underlaget och Teknik- och fritidsförvaltningen kommer att gå ut med en ny upphandling snarast i början av nästa år, 2019.

Visma annons: https://opic.com/id/afbuswpous

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Halmstads kommun
Halmstad
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
18/12/2018

Send til en kollega

0.106