23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 029-064124
Offentliggjort
11.02.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Värmdöbostäder Aktiebolag

Nybyggnation hyresrätter Brunn Centrum


Värmdöbostäder Aktiebolag

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Byggentreprenader

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Värmdöbostäder Aktiebolag
556476-2176
Box 23
Gustavsberg
134 21
Sverige
Kontaktperson: Maria Andersson
E-post: maria.andersson@varmdobo.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.varmdobo.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Annan typ: Kommunalägt bostadsbolag
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Nybyggnation hyresrätter Brunn Centrum

Referensnummer: 18/1
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
45211000
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Nybyggnation av ca 130 lägenheter i Brunn, Värmdö kommun.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
45211341
45236000
45310000
45311000
45330000
45331000
45332200
51900000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Totalentreprenad ca 130 lägenheter i Brunn, Värmdö kommun.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 195-440624
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Inga anbud har inkommit.

Visma annons: https://opic.com/id/afswtjxddx

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
08/02/2019

Send til en kollega

0.086