23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 053-121767
Offentliggjort
15.03.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Rise Research Institutes of Sweden AB

Utrustning för temperaturmätning


Rise Research Institutes of Sweden AB

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Rise Research Institutes of Sweden AB
556464-6874
Box 857
Borås
501 15
Sverige
E-post: maria.holmberg@colligio.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.ri.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Utrustning för temperaturmätning

Referensnummer: 18/52
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
38000000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar utrustning för temperaturmätning inom olika produktområden.

1. Temperaturgivare

2. Temperaturtransmitter

3. Datalogger/temperatur

4. Handinstrument/temperatur

5. Tillbehör

Ramavtalet är ett avtal utan volymförpliktelser.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 2 600 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Utrustning för temperaturmätning; Produktområde 1. Temperaturgivare

Del nr: 1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
38300000
38410000
38540000
38900000
38931000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Utrustning för temperaturmätning; Produktområde 1. Temperaturgivare

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Utrustning för temperaturmätning; Produktområde 2. Temperaturtransmitter

Del nr: 2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
31000000
38900000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Utrustning för temperaturmätning; Produktområde 2. Temperaturtransmitter

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Utrustning för temperaturmätning; Produktområde 3. Datalogger/temperatur

Del nr: 3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
38300000
38410000
38540000
38900000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Utrustning för temperaturmätning; Produktområde 3. Datalogger/temperatur

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Utrustning för temperaturmätning; Produktområde 4. Handinstrument/temperatur

Del nr: 4
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
38410000
38412000
38900000
38931000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Utrustning för temperaturmätning; Produktområde 4. Handinstrument/temperatur

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Utrustning för temperaturmätning; Produktområde 5. Tillbehör

Del nr: 5
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
31000000
38300000
38900000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Utrustning för temperaturmätning; Produktområde 5. Tillbehör

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 246-563645
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
22/02/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 10
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
INTAB Interface-Teknik AB
556100-2337
Gjutarevägen 1
Stenkullen
443 61
Sverige
E-post: la@intab.se
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 2 600 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
22/02/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 10
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Caltech AB
556897-1229
Krossgatan 30b, 2tr
Vällingby
162 50
Sverige
E-post: mats.svensson@caltech.se
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 2 600 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
22/02/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 10
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Anton Paar Nordic AB
556841-6803
Stenbärsgatan 4
Malmö
212 31
Sverige
E-post: karlemil.lundblad@anton-paar.com
Nuts-kod: SE

Internetadress: http://www.anton-paar.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 2 600 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
22/02/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 10
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Amtele Engineering AB
559100-5599
Jägerhorns väg 10
Kungens Kurva
141 75
Sverige
E-post: tomas.lager@amtele.se
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 2 600 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
22/02/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 10
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Svenska Tanso Aktiebolag
556407-1362
Källebacksvägen 9
Jönköping
555 93
Sverige
E-post: mikael.strengberg@tanso.se
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 2 600 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
22/02/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 10
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Fisher Scientific GTF Aktiebolag
556101-7111
Arendalsvägen 16
Göteborg
418 78
Sverige
E-post: tender.nordics@thermofisher.com
Nuts-kod: SE

Internetadress: http://www.fishersci.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 2 600 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
22/02/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 10
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Pentronic AB
556042-5141
Gunnebo
590 93
Sverige
E-post: Sebastian.rosander@pentronic.se
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 2 600 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
22/02/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 10
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Endress + Hauser Aktiebolag
556104-7951
Box 3107
Solna
169 03
Sverige
E-post: hans.ronnback@se.endress.com
Nuts-kod: SE

Internetadress: http://www.endress.com

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 2 600 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
22/02/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 10
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Nordtec Instrument AB
556203-2721
Box 12036
Göteborg
402 41
Sverige
E-post: niklas@nordtec.se
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 2 600 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
22/02/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 10
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Termisk Systemteknik i Sverige AB
556581-3465
Diskettgatan 11B
Linköping
583 35
Sverige
E-post: stefan.sjokvist@termisk.se
Nuts-kod: SE

Internetadress: http://www.termisksystemteknik.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 2 600 000.00 SKK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätt
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
14/03/2019

Send til en kollega

0.098