23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 053-121778
Offentliggjort
15.03.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Trafikverket

Dieselgeneratorer med avgasefterbehandling


Trafikverket

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Trafikverket
202100-6297
Rödavägen 1
Borlänge
781 89
Sverige
Kontaktperson: Olle Rosengren
Telefon: +46 707622542
E-post: olle.rosengren@trafikverket.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.trafikverket.se

Upphandlarprofil: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/93163

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Infrastruktur

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Dieselgeneratorer med avgasefterbehandling

Referensnummer: 198041
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
50240000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Trafikverket Färjerederiet avser upphandla nya kompletta Dieselgeneratorer till två av Hönöledens vägfärjor utanför Göteborg.

Färjorna har idag två dieselgeneratorer per färja som ska ersättas med nya enligt denna specifikation.

Upphandlingen gäller fyra nya dieselgeneratorer enligt denna specifikation med leverans fritt Trafikverket Färjerederiet Hönöleden. Färjerederiet avser att installera dieselgeneratorerna på varv i en separat upphandling utanför denna upphandling.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 9 229 010.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
31100000
31121100
31121200
31160000
42111000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Sverige

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Trafikverket Färjerederiet avser upphandla nya kompletta Dieselgeneratorer till två av Hönöledens vägfärjor utanför Göteborg.

Färjorna har idag två dieselgeneratorer per färja som ska ersättas med nya enligt denna specifikation.

Upphandlingen gäller fyra nya dieselgeneratorer enligt denna specifikation med leverans fritt Trafikverket Färjerederiet Hönöleden. Färjerederiet avser att installera dieselgeneratorerna på varv i en separat upphandling utanför denna upphandling.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Omfattar fem (5) dieselgeneratorer

II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 227-519006
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Dieselgeneratorer med avgasefterbehandling

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
12/03/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Diesel Power AB
556427-0139
Kungsparksvägen 21
Kungsbacka
434 39
Sverige
E-post: peter@dpower.se
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 9 229 010.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 9 229 010.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Falun
Box 45
Falun
791 21
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
Förvaltningsrätten i Falun
Box 45
Falun
791 21
Sverige
VI.4.3) Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Leverantör som vill ansöka om överprövning av upphandlingen ger in ansökan om detta till Förvaltningsrätten i Falun, Box 45, 791 21 Falun, senast innan avtalsspärren upphör. Avtalsspärrens längd, dock minst 10 dagar från det att underrättelse om tilldelningsbeslut har skickats till alla anbudssökande/anbudsgivare, kommer att anges i underrättelsen.

VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
Förvaltningsrätten i Falun
Box 45
Falun
791 21
Sverige
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
14/03/2019

Send til en kollega

0.122