23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 058-133095
Offentliggjort
22.03.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

KIFAB i Kalmar Aktiebolag

TE2-Tallhagsskolan och kontor


KIFAB i Kalmar Aktiebolag

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Byggentreprenader

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
KIFAB i Kalmar Aktiebolag
556019-9894
Box 611
Kalmar
39126
Sverige
Kontaktperson: Joachim Svensson
E-post: joachim.svensson@kifab.kalmar.se
Nuts-kod: SE213

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.kifab.kalmar.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Annan typ: Kommunalt bolag
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Fastighetsbolag

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

TE2-Tallhagsskolan och kontor

Referensnummer: 18/4
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
45262700
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

TE2-Ombyggnad till Tallhagsskolan och kontor avser ombyggnad av Hus A,B och C till grundskola för mellan och högstadium samt träningssärskola. I Hus G avser ombyggnad till kontor.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
45111000
45212500
45214100
45231300
45236000
45310000
45311200
45315100
45331000
45400000
51900000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE213
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

TE2-Ombyggnad till Tallhagsskolan och kontor avser ombyggnad av Hus A,B och C till grundskola för mellan och högstadium samt träningssärskola. I Hus G avser ombyggnad till kontor.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 233-531634
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Endast ett anbud har inkommit i upphandlingen. Det inkomna anbudets pris överstiger dessutom med råge den kostnad HB Telemarken kalkylerat med.

Visma annons: https://opic.com/id/afkbrjommo

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Växjö
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
21/03/2019

Send til en kollega

0.089