23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 074-174652
Offentliggjort
15.04.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Kriminalvården

Vindere

(18.06.2019)
Köksvaruhuset Klarabergsgatan AB
Björnvägen 15
906 40 Umeå

Vitvaror - Hushållsmaskiner


Kriminalvården

Meddelande om upphandling

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Kriminalvården
202100-0225
Kriminalvården
Norrköping
601 80
Sverige
Kontaktperson: Torbjörn Engelmark
E-post: torbjorn.engelmark@kriminalvarden.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.kriminalvarden.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aftzunrftb&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aftzunrftb&GoTo=Tender
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Samhällsskydd och rättsskipning

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Vitvaror - Hushållsmaskiner

Referensnummer: 2019-7778
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
39721000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar leverans av vitvaror - hushållsmaskiner samt utförande av tjänst (montering och installation). Upphandlingen omfattar även service och reparation av produkterna.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
31711420
39711000
39711100
39711400
39713100
50710000
51100000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar leverans av vitvaror - hushållsmaskiner samt utförande av tjänst (montering och

Installation). Upphandlingen omfattar även service och reparation av produkterna.

Upphandlingens syfte är att tillgodose Kriminalvårdens behov av vitvaror - hushållsmaskiner under avtalsperioden. Kriminalvårdens målsättning är att anskaffa produkter med god kvalitet på ett optimalt

Och kostnadseffektivt sätt.

Information om upphandlingen

Beskrivning av upphandlingen

Upphandlingen omfattar leverans av vitvaror - hushållsmaskiner samt utförande av tjänst (montering och installation). Upphandlingen omfattar även service och reparation av produkterna. Upphandlingens syfte är att tillgodose Kriminalvårdens behov av vitvaror - hushållsmaskiner under avtalsperioden. Kriminalvårdens målsättning är att anskaffa produkter med god kvalitet på ett optimalt och kostnadseffektivt sätt. Upphandlingens syfte är att tillgodose Kriminalvårdens behov av vitvaror - hushållsmaskiner under avtalsperioden. Kriminalvårdens målsättning är att anskaffa produkter med god kvalitet på ett optimalt och kostnadseffektivt sätt.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/06/2019
Slut: 31/05/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 12/05/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 17/08/2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 13/05/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Linköping
Linköping
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
11/04/2019

Send til en kollega

0.088