23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 074-174796
Offentliggjort
15.04.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Jönköpings kommun

Opdateringer

Rettelse
(29.04.2019)

IV.2.2)
Placing the text to be modified:Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
instead of:
Datum: 17-05-2019
Time: 23:59
Read:
Datum: 23-05-2019
Time: 23:59

IV.2.7)
Placing the text to be modified:Anbudsöppning
instead of:
Datum: 20-05-2019
Time: 00:00
Read:
Datum: 24-05-2019
Time: 00:00


Ytterligare information
Visma annons: https://opic.com/id/aflkuitwcg

Rettelse
(15.05.2019)

IV.2.2)
Placing the text to be modified:Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
instead of:
Datum: 23-05-2019
Time: 23:59
Read:
Datum: 31-05-2019
Time: 23:59

IV.2.7)
Placing the text to be modified:Anbudsöppning
instead of:
Datum: 24-05-2019
Time: 00:00
Read:
Datum: 03-06-2019
Time: 00:00


Ytterligare information
Visma annons: https://opic.com/id/affjduhnji

Kontorsmaterial


Jönköpings kommun

Meddelande om upphandling

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Jönköpings kommun
212000-0530
Stadskontoret
Jönköping
551 89
Sverige
Kontaktperson: Caroline Axelsson
E-post: caroline.axelsson@jonkoping.se
Nuts-kod: SE211

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.jonkoping.se/stadskontoret

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afndznyxmc&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afndznyxmc&GoTo=Tender
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Kontorsmaterial

Referensnummer: 16/159
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
30192000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Inköp av kontorsmaterial, skolmaterial och ergonomiprodukter till alla verksamheter.

Inledning

Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud avseende kontorsmaterial, skolmaterial och ergonomiprodukter.

Omfattning

Syftet är att effektivisera och tillförsäkra beställaren hela sitt behov av kontors- skol- och ergonomimaterial med i huvudsak kvalitetsprodukter som ska hålla för användning under en lång tid. Beställaren har beslutat att behovet till allra största del ska tillgodoses via ett nettoprissatt sortiment. Nettoprissortimentet ska även kunna utökas och förändras under avtalstiden. Målsättningen är att det nettoprissatta sortimentet ska vara så attraktivt för beställarna så att det kan utgöra ca 85 % av det totala behovet för materialet och bidra till minskad förbrukning av miljöskäl.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
30237200
30237290
31440000
39113700
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE211
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Inköp av kontorsmaterial, skolmaterial och ergonomiprodukter till alla verksamheter.

Inledning

Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud avseende kontorsmaterial, skolmaterial och ergonomiprodukter.

Omfattning

Syftet är att effektivisera och tillförsäkra beställaren hela sitt behov av kontors- skol- och ergonomimaterial med i huvudsak kvalitetsprodukter som ska hålla för användning under en lång tid. Beställaren har beslutat att behovet till allra största del ska tillgodoses via ett nettoprissatt sortiment. Nettoprissortimentet ska även kunna utökas och förändras under avtalstiden. Målsättningen är att det nettoprissatta sortimentet ska vara så attraktivt för beställarna så att det kan utgöra ca 85 % av det totala behovet för materialet och bidra till minskad förbrukning av miljöskäl. Av denna anledning är det av stor vikt att den leverantör som blir antagen som Leverantör arbetar mot samma mål, d.v.s. att sortimentet som är nettoprissatt ska nyttjas i största möjliga omfattning. Utöver nettopriser ska även anbudsgivaren lämna rabatt på övrigt kontor-, skol- och ergonomimaterial.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/11/2019
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 17/05/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 28/02/2020
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 20/05/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Jönköping
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
12/04/2019

Send til en kollega

0.104