23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 078-186542
Offentliggjort
19.04.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

HBV

RFI Brandskydd


HBV

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 072-169643)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
HBV
702000-9226
Box 5199
Johanneshov
121 18
Sverige
Kontaktperson: Mårten Kempe
E-post: marten.kempe@hbv.se
Nuts-kod: SE11

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.hbv.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

RFI Brandskydd

Referensnummer: 19/120_RFI
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
31625000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

RFI för branschen att svara på frågor om kommande upphandling av Brandskydd och lämna upplysningar.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
17/04/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 072-169643

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: II.2.4)
Plats där texten ska ändras: Beskrivning av upphandlingen
I stället för:

Försäljning av brandlarm och brandfiltar för distribution i helga Sverige

Ska det stå:

Försäljning av brandlarm och brandfiltar för distribution i hela Sverige

Send til en kollega

0.11