23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 093-224696
Offentliggjort
15.05.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Jönköpings kommun

Kontorsmaterial


Jönköpings kommun

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 074-174796)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Jönköpings kommun
212000-0530
Stadskontoret
Jönköping
551 89
Sverige
Kontaktperson: Caroline Axelsson
E-post: caroline.axelsson@jonkoping.se
Nuts-kod: SE211

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.jonkoping.se/stadskontoret

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Kontorsmaterial

Referensnummer: 16/159
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
30192000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Inköp av kontorsmaterial, skolmaterial och ergonomiprodukter till alla verksamheter.

Inledning

Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud avseende kontorsmaterial, skolmaterial och ergonomiprodukter.

Omfattning

Syftet är att effektivisera och tillförsäkra beställaren hela sitt behov av kontors- skol- och ergonomimaterial med i huvudsak kvalitetsprodukter som ska hålla för användning under en lång tid. Beställaren har beslutat att behovet till allra största del ska tillgodoses via ett nettoprissatt sortiment. Nettoprissortimentet ska även kunna utökas och förändras under avtalstiden. Målsättningen är att det nettoprissatta sortimentet ska vara så attraktivt för beställarna så att det kan utgöra ca 85 % av det totala behovet för materialet och bidra till minskad förbrukning av miljöskäl.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
13/05/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 074-174796

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 23/05/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 31/05/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 24/05/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 03/06/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.094