23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 093-225810
Offentliggjort
15.05.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Alingsås Energi Nät Aktiebolag

Alingsås Energi Nät AB: Upphandling Transformatorer M3


Alingsås Energi Nät Aktiebolag

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 091-220648)

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Alingsås Energi Nät Aktiebolag
556402-5905
Alingsås
441 81
Sverige
Kontaktperson: Fredrik Wizemann
E-post: Fredrik.w@alingsasenergi.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.alingsasenergi.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Alingsås Energi Nät AB: Upphandling Transformatorer M3

Referensnummer: 2019.74-433
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
31170000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Inköp av högspänningstransformatorer till vår station M3.

Två transformatorer 25MVA 40/10kV krafttransformatorer enligt teknisk specifikation ska upphandlas. I leveransen ingår tester, transport, platsmontage och övriga krav enligt specifikation.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
13/05/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 091-220648

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: II.1.4)
Plats där texten ska ändras: Kort beskrivning, Kort beskrivning
I stället för:

Inköp av högspänningstransformatorer till vår station M3.....

Ska det stå:

Inköp av högspänningstransformatorer till vår station M3.

Två transformatorer 25MVA 40/10kV krafttransformatorer enligt teknisk specifikation ska upphandlas. I leveransen ingår tester, transport, platsmontage och övriga krav enligt specifikation.

VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.094