23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 096-231286
Offentliggjort
20.05.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Trafikverket

Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Kalmar, Kalmar län


Trafikverket

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Byggentreprenader

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Trafikverket
202100-6297
Rödavägen 1
Borlänge
781 89
Sverige
Kontaktperson: Maria Kulezic
Telefon: +46 101234208
E-post: maria.kulezic@trafikverket.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.trafikverket.se

Upphandlarprofil: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/93163

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Kalmar, Kalmar län

II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
50230000
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Kalmar, Kalmar län

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 301 334 073.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
45000000
45222000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE22
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Kalmar, Kalmar län

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktsti-den med upp till 2 år (1 eller 2 år). Om option ska utlösas ska beställaren meddela entreprenö-ren detta senast 12 månader innan ordinarie kontraktstid löper ut.

II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 223-509415
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Kalmar, Kalmar län

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
18/02/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Peab Anläggning AB
556568-6721
Box 223 64 (Grustagsgatan 37)
Helsingborg
254 64
Sverige
Telefon: +46 42251108
E-post: gustav.giertz@peab.se
Fax: +46 42251129
Nuts-kod: SE2
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 301 334 073.00 SEK
Lägsta anbud: 301 334 073.00 SEK / Högsta anbud: 319 617 178.00 SEK som har beaktats
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Falun
Box 45
Falun
791 21
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Leverantör som vill ansöka om överprövning av upphandlingen ger in ansökan om detta till Förvaltningsrätten i Falun, Box 45, 791 21 Falun, senast innan avtalsspärren upphör. Avtalsspärrens längd, dock minst 10 dagar från det att underrättelse om tilldelningsbeslut har skickats till alla anbudssökande/anbudsgivare, kommer att anges i underrättelsen.

VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
17/05/2019

Send til en kollega

0.511