23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 111-273071
Offentliggjort
12.06.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Eda kommun

Trygghetsteknik - Larm, tillsyn och boendelås


Eda kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Eda kommun
212000-1769
Box 66
Charlottenberg
673 22
Sverige
Kontaktperson: charlotte.olsson@eda.se
Telefon: +46 70-3024427
E-post: charlotte.olsson@eda.se
Fax: +46 571-28103
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.eda.se/

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Trygghetsteknik - Larm, tillsyn och boendelås

Referensnummer: UH-2018-32
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
38822000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Eda kommun inbjuder härmed till anbudsgivning avseende trygghetsteknik för larm och tillsyn inom ordinärt- och särskilt boende, samt boendelås för särskilt boende. Syftet med upphandlingen är att erhålla en enhetlig och sammanhållen produktportfölj avseende trygghetsteknik inom kommunen. Genom ny teknik finns också potential till skalbara lösningar, som kan ge en flexibilitet i utförande och anpassas till varje enskild individs behov.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 845 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
38822000
35121700
45312000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Eda kommun inbjuder härmed till anbudsgivning avseende trygghetsteknik för larm och tillsyn inom ordinärt- och särskilt boende, samt boendelås för särskilt boende. Syftet med upphandlingen är att erhålla en enhetlig och sammanhållen produktportfölj avseende trygghetsteknik inom kommunen. Genom ny teknik finns också potential till skalbara lösningar, som kan ge en flexibilitet i utförande och anpassas till varje enskild individs behov.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 015-031307
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Trygghetsteknik - Larm, tillsyn och boendelås

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
08/05/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Everon Sverige AB
559073-8992
Olai Kyrkogata 50
Norrköping
602 32
Sverige
Telefon: +46 705895040
E-post: christer.arlehed@everon.se
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 844 827.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Karlstad
Box 568
Karlstad
651 12
Sverige
Telefon: +46 54-148500
E-post: forvaltningsrattenikarlstad@dom.se
Fax: +46 54-148530

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenikarlstad.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
11/06/2019

Send til en kollega

0.094