23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 112-274939
Offentliggjort
13.06.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Kriminalvården

Skor till Kriminalvården


Kriminalvården

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 091-218414)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Kriminalvården
202100-0225
Norrköping
601 80
Sverige
Kontaktperson: Jonna Karlsson
E-post: jonna.karlsson@kriminalvarden.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.kriminalvarden.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Skor till Kriminalvården

Referensnummer: 2019-8741
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
18800000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen föranleds av att gällande ramavtal för anskaffning av skor till intagna i anstalt samt häkten med nuvarande leverantör löper ut 31.12.2019.

Utöver intagnas skor till anstalter och häkten upphandlas i denna upphandlingen även skyddsskor till personalen och intagna inom arbetsdriften och inom kök.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
11/06/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 091-218414

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 13/06/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 20/06/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 14/06/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 24/06/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.114