23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 112-274940
Offentliggjort
13.06.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb)

Personlig skyddsutrustning (skyddsvästar, skyddshjämar m.m.)


Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb)

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 097-234119)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb)
202100-5984
Karlstad
651 81
Sverige
Kontaktperson: Julianna Olofsson
E-post: julianna.olofsson@ecenea.se
Nuts-kod: SE311

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.msb.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Personlig skyddsutrustning (skyddsvästar, skyddshjämar m.m.)

Referensnummer: 19/37
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
35113400
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar personlig skyddsutrustning såsom skyddsvästar, skyddshjämar m.m.för löpande avrop under avtalstiden.

Inbjudan

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, nedan kallad den upphandlande myndigheten, inbjuder till anbudsgivning gällande Personlig skyddsutrustning (skyddsvästar, skyddshjämar mm) med diarienummer 19/37, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Upphandlingen handläggs administrativt av Ecenea Väst AB.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
11/06/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 097-234119

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 17/06/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 18/06/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 18/06/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 19/06/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.176