23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 112-275340
Offentliggjort
13.06.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Frederikshavn Kommune

Beklædning til personalet i Center for Sundhed og Pleje, Frederikshavn Kommune


Frederikshavn Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Frederikshavn Kommune
29189498
Rådhus Allé 100
Frederikshavn
9900
Danmark
Kontaktperson: Udbudskonsulent Helle E. Aakær
Telefon: +45 98458627
E-mail: indkoeb@frederikshavn.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.frederikshavn.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Beklædning til personalet i Center for Sundhed og Pleje, Frederikshavn Kommune

Sagsnr.: EMN-2017-02591
II.1.2) Hoved-CPV-kode
98310000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Levering af en leje-/vask løsning på beklædning til personalet i Center for Sundhed og Pleje, Frederikshavn Kommune.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 15 321 132.84 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
18100000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Levering af en leje-/vask løsning på beklædning til personalet i Center for Sundhed og Pleje, Frederikshavn Kommune.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet/funktionalitet / Vægtning: 35 %
Kvalitetskriterium - Navn: Samlet opgaveløsning / Vægtning: 15 %
Kvalitetskriterium - Navn: Service og fleksibilitet / Vægtning: 15 %
Pris - Vægtning: 35 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 196-443608
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: EMN-2017-02591
Betegnelse:

Beklædning til personalet i Center for Sundhed og Pleje, Frederikshavn Kommune

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
05/04/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
De Forenede Dampvaskerier A/S
16963038
2740
Skovlunde
2740
Danmark
Telefon: +45 70101668
NUTS-kode: DK021

Internetadresse: http://www.dfd.dk

Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 18 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 15 321 132.84 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@efst.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/06/2019

Send til en kollega

0.203