23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 112-275878
Offentliggjort
13.06.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Tårnbyforsyning Varme A/S

TFEC - M01 Teknikentreprise


Tårnbyforsyning Varme A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Tårnbyforsyning Varme A/S
32667740
Gemmas Alle 39
Kastrup
2770
Danmark
Kontaktperson: Hasmik Margaryan
Telefon: +45 32462030
E-mail: HAM@taarnbyforsyning.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.taarnbyforsyning.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

TFEC - M01 Teknikentreprise

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45232142
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

Tårnbyforsyning (TF) skal etablere en Energicentral, der dels leverer fjernkøling til virksomheder i det nye erhvervsområde Scanport og dels leverer fjernvarme til Tårnbyforsyning Varmes fjernvarmenet.

Energicentralen skal indeholde et antal varmepumper, der kan levere fjernkøling og samtidigt afsætte den genererede kondensatorvarme i fjernvarmenettet. Energicentralen kan endvidere producere fjernvarme ved at udnytte energien fra et nærliggende spildevandsudløb i perioder, hvor kølebehovet er lavt.

Denne entreprise (M01) indeholder alle nødvendige tekniske installationer.

Bygning samt Akkumuleringstank udbydes særskilt.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42511110
31141000
45331231
09323000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

Tårnby Renseanlæg, Kastrup Strandpark 22, 2779 Kastrup

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Følgende delanlæg leveres, monteres og idriftsættes i henhold til varmepumpernes designdata og udbudsmaterialet:

- Varmepumpeanlæg og tilhørende instrumenter,

- Cirkulationspumper, vekslere og tilhørende instrumenter,

- Mobil CIP Cleaning Unit (Option),

- Normal- og nødventilation,

- Interne Røranlæg,

- Bæringer og befæstelser,

- Isolering,

- El-anlæg, inklusive stikledninger fra transformere til el-tavler,

- Hovedtavler,

- Fordelingstavler,

- Alarmtavle,

- SRO-tavle,

- Bygnings-el og -lys,

- Brugsvandsinstallation,

- Skiltning i henhold til AT-vejledning B.4.4, DS/EN 378 samt nærværende udbudsmateriale,

- Sikkerhedsudstyr,

- Dokumentation for installerede komponenter,

- Komplet CE-mærkning af det leverede anlæg i henhold til gældende lovgivning,

- Lejeunit - Luftkølet koldtvandsanlæg (option).

Leverancen skal designes, leveres, klargøres, testes, idriftsættes og dokumenteres i overensstemmelse med det samlede udbudsmateriale.

II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

1) Service og vedligeholdelse af det tekniske anlæg for garantiperioden på 2 år, inklusive lovpligtige service;

2) Yderligere 5 års service- og vedligeholdelse af det tekniske anlæg, inklusive lovpligtige service;

3) Vibrationsmålingsudstyr af kompressorer og el-motorer på varmepumperne;

4) Leje af midlertidigt køleanlæg;

5) Pris for køb af mobilt køleanlæg, inklusive alle nødvendige komponenter samt opstilling af anlæg;

6) Mobil CIP-unit til spildevandsvekslere;

7) Ekstra SRO-PC, som placeres i SRO-rummet;

8) Levering af UPS-backup (1 time) til alarmtavle og SRO-system;

9) Strategiske reservedele.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 235-538250
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse
Den ordregivende enhed vil ikke tildele yderligere kontrakter på baggrund af den nævnte vejledende periodiske bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

TFEC - M01 Teknikentreprise

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
16/05/2019
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: www.naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/06/2019

Send til en kollega

0.166