23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 112-275919
Offentliggjort
13.06.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Alingsås Energi Nät Aktiebolag

Opdateringer

Rettelse
(27.06.2019)

IV.2.2)
Placing the text to be modified:Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
instead of:
Datum: 15-08-2019
Time: 23:59
Read:
Datum: 29-08-2019
Time: 23:59

IV.2.7)
Placing the text to be modified:Anbudsöppning
instead of:
Datum: 16-08-2019
Time: 00:00
Read:
Datum: 30-08-2019
Time: 00:00


Ytterligare information
Visma annons: https://opic.com/id/afjjqbdhmo

Projekt- och driftmateriel inklusive driftmateriallager


Alingsås Energi Nät Aktiebolag

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Alingsås Energi Nät Aktiebolag
556402-5905
ALINGSÅS
441 81
Sverige
Kontaktperson: Fredrik Wizemann
E-post: Fredrik.w@alingsasenergi.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.alingsasenergi.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aflsnqjjnu&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aflsnqjjnu&GoTo=Tender
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Elektricitet

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Projekt- och driftmateriel inklusive driftmateriallager

Referensnummer: 2019.76-450
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
31100000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Alingsås Energi vill upphandla ett nytt ramavtal för tillhandahållande och leverans av driftmateriel för el och opto/stadsnät, driftmaterial för fjärrvärme är en option. Leverantören skall tillhandahålla driftlager på plats hos kund som fylls på automatiskt enligt överenskomna lagernivåer av leverantören, lagrets innehåll framgår ur bilaga, dessutom ska även projektleveranser omfattas av avtalet.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 5 000 000.00 SEK
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
32560000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE232
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Alingsås Energi vill upphandla ett nytt ramavtal för tillhandahållande och leverans av driftmateriel för el och opto/stadsnät. Leverantören skall tillhandahålla driftlager på plats hos kund som fylls på automatiskt enligt överenskomna lagernivåer av leverantören, lagrets innehåll framgår ur bilaga lista ”04_driftlager”, dessutom ska även projektleveranser omfattas av avtalet.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

3 förlängning/ar á 24 månader

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Option är att lämna anbud för driftlager fjärrvärme enligt anbudsunderlaget. Tillhandahållande av optionen är meriterande.

II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.4) Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.1.6) Begärda säkerheter och garantier:
III.1.7) Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.8) Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 15/08/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 16/02/2020
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 16/08/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Göteborg
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
10/06/2019

Send til en kollega

0.109