23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 117-287940
Offentliggjort
20.06.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Nacka kommun

Kontroll och service av brandskydd


Nacka kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Nacka kommun
212000-0167
Granitvägen 15
Nacka
131 81
Sverige
Kontaktperson: David Lindström
Telefon: +46 704317650
E-post: david.lindstrom@nacka.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.nacka.se/

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Kontroll och service av brandskydd

II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
24951210
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandling av regelbundna kontroller och service av brandskydd och brandtekniska installationer i Nacka kommuns lokaler. Även brandskyddsprodukter och brandskyddsrelaterade tjänster ingår i upphandlingen.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 4 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
24951210
24951220
31625200
35111300
39525400
75251110
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandling av regelbundna kontroller och service av brandskydd och brandtekniska installationer i Nacka kommuns lokaler. Även brandskyddsprodukter och brandskyddsrelaterade tjänster ingår i upphandlingen.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 067-157130
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

Kontroll och service av brandskydd

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
18/06/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Täby Brandskyddsteknik AB
556569-5318
Okvistavägen 13
Vallentuna
186 40
Sverige
E-post: stefan.jahr@tbt.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress: www.tbt.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 4 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 997 800.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Tegeluddsvägen 1
Stockholm
115 41
Sverige
Telefon: +46 856168000
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Fax: +468 56168001

Internetadress: www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
19/06/2019

Send til en kollega

0.132