23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 117-288251
Offentliggjort
20.06.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Swedavia AB

Skyddskläder


Swedavia AB

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Swedavia AB
556797-0818
Göteborg Landvetter Airport
Landvetter
438 80
Sverige
Telefon: +46 723578698
E-post: igor.jovanovic@swedavia.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.swedavia.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=45520
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=45520
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Flygplatsrelaterad verksamhet

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Skyddskläder

Referensnummer: SDA 2019-00030
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
35113400
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Leverantören ska leverera följande sortiment av skyddskläder uppdelat i fyra olika grupper:

A – Arbets- och varselkläder

B – Brandkläder

C – Flamskyddade kläder

D – Handskar och skor

Swedavia avser att upphandla 2 avtal enligt följande:

1 avtal för sortiment A + C + D

1 avtal för sortiment B

Teoretiskt kan en leverantör tilldelas båda avtalen.

Upphandlingen syftar till att teckna avtal för en tidsperiod om 2 år med en ensidig rätt för Swedavia att begära förlängning om upp till 36 månader, alltså längst i 5 år.

Avtalsstarten beräknas till 1.4.2020.

Upphandlingen kommer att avslutas med elektronisk auktion. Auktionen påbörjas tidigast på tredje dagen efter sista anbudsdag. Kvalificerade leverantörer kommer att bjudas in per e-post till den avslutande auktionen.

Vid budgivning måste samma konto användas som när anbudet lämnades in.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 36 000 000.00 SEK
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Sortiment A, C och D

Del nr: 1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
35113400
18830000
18100000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Leverantören ska leverera följande sortiment av skyddskläder uppdelat i fyra olika grupper:

A – Arbets- och varselkläder

B – Brandkläder

C – Flamskyddade kläder

D – Handskar och skor

Swedavia avser inte att byta ut alla plagg för personal som bär skyddskläder i och med denna upphandling utan de nya produkterna ska fasas in undan för undan när behov uppstår. Swedavia har i nuläget inget lager av skyddskläder som ska ingå i utfasningen. De behov som uppstår kommer alltså, även inledningsvis, att beställas ur den avtalade leverantörens sortiment.

Swedavia avser att upphandla 2 avtal enligt följande:

1 avtal för sortiment A + C + D

1 avtal för sortiment B

Teoretiskt kan en leverantör tilldelas båda avtalen.

Upphandlingen syftar till att teckna avtal för en tidsperiod om 2 år med en ensidig rätt för Swedavia att begära förlängning om upp till 36 månader, alltså längst i 5 år.

Avtalsstarten beräknas till 1 april 2020.

Upphandlingen är uppskattat till ett värde av 36 MSEK. Swedavia garanterar inte några volymer.

Swedavia kommer att tilldela kontrakt till den leverantör vars anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga för Swedavia. Vilket som är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet kommer att utvärderas på grundval av offererat pris, där anbudet med lägst pris kommer att antas.

Upphandlingen kommer att avslutas med elektronisk auktion. Auktionen påbörjas tidigast på tredje dagen efter sista anbudsdag. Kvalificerade leverantörer kommer att bjudas in per e-post till den avslutande auktionen.

Vid budgivning måste samma konto användas som när anbudet lämnades in.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 36 000 000.00 SEK
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/05/2020
Slut: 30/04/2022
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Kontraktet kan förlängas med högst 36 månader

II.2.9) Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Sortiment B. Brand

Del nr: 2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
35113400
18830000
18100000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Avtal avser diverse skyddskläder som Arbets- och varselkläder, brandkläder, flamskyddade kläder och skor & handskar.

Upphandlingen kommer att avslutas med elektronisk auktion. Auktionen påbörjas tidigast på tredje dagen efter sista anbudsdag. Kvalificerade leverantörer kommer att bjudas in per e-post till den avslutande auktionen.

Vid budgivning måste samma konto användas som när anbudet lämnades in.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/05/2020
Slut: 30/04/2022
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Kan förlängas med högst 36 månader

II.2.9) Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.4) Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.1.6) Begärda säkerheter och garantier:
III.1.7) Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.8) Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 10/07/2019
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 03/12/2019
IV.2.7) Anbudsöppning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Igor Jovanovic
Landvetter
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
18/06/2019

Send til en kollega

0.118