23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 121-297119
Offentliggjort
26.06.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Torsby kommun, 1,Strategiavd

Skötsel och underhåll av gatu- och vägbelysning Torsby Sunne och Hagfors kommuner


Torsby kommun, 1,Strategiavd

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Torsby kommun, 1,Strategiavd
212000-1777
Torsby
685 80
Sverige
Kontaktperson: Mats Ågren
Telefon: +46 560-16067
E-post: mats.agren@torsby.se
Fax: +46 560-16055
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.torsby.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Skötsel och underhåll av gatu- och vägbelysning Torsby Sunne och Hagfors kommuner

Referensnummer: KST2018/871
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
34928500
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen avser skötsel och underhåll av gatu- och vägbelysning i Sunne, Torsby och Hagfors kommuner (utförande entreprenad med funktionsansvar), för perioden

1.8.2019 – 31.7.2022, med möjlighet till maximalt 12 månaders förlängning.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Lägsta anbud: 5 113 000.00 SEK / Högsta anbud: 6 161 000.00 SEK som har beaktats
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
34928500
50232100
34928530
34928510
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
Nuts-kod: SE2
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser skötsel och underhåll av gatu- och vägbelysning i Sunne, Torsby och Hagfors kommuner (utförande entreprenad med funktionsansvar), för perioden

1.8.2019 – 31.7.2022, med möjlighet till maximalt 12 månaders förlängning.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 238-543825
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Skötsel och underhåll av gatu- och vägbelysning Torsby Sunne och Hagfors kommuner

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
05/03/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Vattenfall Services Nordic AB
556417-0859
Evenmangsgatan 13
Solna
169 79
Sverige
Telefon: +46 76-1330824
E-post: upphandling.gatubelysning@vattenfall.com
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 1 278 302.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Karlstad
Box 568
Karlstad
651 12
Sverige
Telefon: +46 54-148500
E-post: forvaltningsrattenikarlstad@dom.se
Fax: +46 54-148530

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenikarlstad.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
25/06/2019

Send til en kollega

0.495