23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 133-326075
Offentliggjort
12.07.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Malmö kommun

Ny- och ombyggnad djupadalskolan


Malmö kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Byggentreprenader

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Malmö kommun
212000-1124
Stadsfastigheter
Malmö
205 80
Sverige
Kontaktperson: Veronica Olsson
E-post: veronica.olsson3@malmo.se
Nuts-kod: SE224

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.malmo.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Ny- och ombyggnad djupadalskolan

Referensnummer: Pnr 6B64
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
45214200
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Objektet omfattar nybyggnad av del av by B, del av by E samt by F, 3290 m2 BTA. Befintlig by F, paviljongbyggnad, kommer att rivas.

Ombyggnad av by A, del av by B, by C, del av by D, del av by E samt Wadstagården, 4105 m2 BTA.

Utearean som berörs är 11870 m2. I detta ingår utökning av friytan för skolan på fastigheten Blåmossan 1.

Entreprenadform: GE

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 114 500 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
45111000
45112000
45232300
45236000
45262700
45262800
45300000
45311200
45313100
45314310
45331000
45332400
51900000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE224
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Objektet omfattar nybyggnad av del av by B, del av by E samt by F, 3290 m2 BTA. Befintlig by F, paviljongbyggnad, kommer att rivas.

Ombyggnad av by A, del av by B, by C, del av by D, del av by E samt Wadstagården, 4105 m2 BTA.

Utearean som berörs är 11870 m2. I detta ingår utökning av friytan för skolan på fastigheten Blåmossan 1.

Entreprenadform: GE

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 062-142896
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
11/06/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 7
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
NBI Bygg AB
556415-8979
Forskaregatan 1
SJÖBO
275 37
Sverige
E-post: roger.undenius@nbibygg.se
Nuts-kod: SE224
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 114 500 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Malmö
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
11/07/2019

Send til en kollega

0.121