23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 133-327428
Offentliggjort
12.07.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Allerød Kommune, Park & Vej

EU udbud af vintervedligeholdelse


Allerød Kommune, Park & Vej

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Allerød Kommune, Park & Vej
60183112
Vassingerødvej 2
Lynge
3540
Danmark
Kontaktperson: Louise Falk
Telefon: +45 48100810
E-mail: lfal@alleroed.dk
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/103310741.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://alleroed.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU udbud af vintervedligeholdelse

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Allerød Kommune udbyder vintervedligeholdelse i form af snerydning og glatførebekæmpelse på en række veje, stier og øvrige kommunale arealer. Formålet med vintervedligeholdelsen er at sikre fremkommeligheden, sikkerheden samt overholdelse af lovpligtige forpligtelser på kommunale gangarealer, cykelstier og kørebaner samt diverse kommunale ejendomme som skoler, institutioner, biblioteker mv.

Opgaven udbydes i 5 delaftaler, hvor der kan bydes på en, flere eller alle 5 delaftaler.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 882 251.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Glatførebekæmpelse på klasse 1 veje

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45233139
45233141
50000000
50230000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
Hovedudførelsessted:

Nordsjælland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen dækker glatførebekæmpelse med lastbil på vejarealer på landet, bymidten og villaveje. I definitionen vejareal indgår flere rundkørsler, parkeringspladser og svingbaner på delaftalen. Ved glatførebekæmpelse spredes begge vejbaner på én gang. Ved veje med midterheller eller anden forhindring på vejen skal der køres i begge retninger. Saltsprederens spredebredde justeres i forhold til aktuelt vejareal - fra vejrabat til vejrabat.

Kortbilag til denne rute findes via dette link

http://fkgdrift.kortinfo.net/Map.aspx?Site=Alleroed&Page=ext_udbud_vinter_del1

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Snerydning på klasse 1 og 2 veje

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45233139
45233141
50000000
50230000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
Hovedudførelsessted:

Nordsjælland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen dækker over snerydning med traktor på 2 forskellige vejklasser (klasse 1+2 veje køres altid sammen). Delaftalen dækker vejarealer på landet og i by. I definitionen vejareal indgår flere rundkørsler, svingbaner, parkeringspladser, buslommer/stoppesteder og cykelstier uden afskærmning på delaftalen.

Kortbilag til denne rute findes via dette link

http://fkgdrift.kortinfo.net/Map.aspx?Site=Alleroed&Page=ext_udbud_vinter_del2

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Snerydning og glatførebekæmpelse på større klasse 1 veje

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45233139
45233141
50000000
50230000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
Hovedudførelsessted:

Nordsjælland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen dækker snerydning og glatførebekæmpelse med lastbil(er) på vejarealer på kommunens overordnede trafikveje. Endvidere dækker denne delaftale også vejearealer der kun skal glatførebekæmpes. I definitionen vejareal indgår flere rundkørsler, svingbaner, buslommer/stoppesteder og cykelstier uden afskærmning på delaftalen.

Ved glatførebekæmpelse spredes begge vejbaner på én gang. Ved veje med midterheller eller anden forhindring på vejen, skal der køres i begge retninger. Saltsprederens spredebredde justeres i forhold til aktuelt vejareal - fra vejrabat til vejrabat.

Ved kombinationskørsel skal der altid glatførebekæmpes og sneryddes på samme tid. Der skal altid sneryddes i hele vejens bredde, med mindre vagthavende har beordret andet.

Kortbilag til denne rute findes via dette link

http://fkgdrift.kortinfo.net/Map.aspx?Site=Alleroed&Page=ext_udbud_vinter_del3

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Snerydning og glatførebekæmpelse på klasse 1 cykelstier, gangstier og fortove

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45233141
50000000
50230000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
Hovedudførelsessted:

Nordsjælland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen dækker snerydning og glatførebekæmpelse med traktor på cykelstier, gangstier og fortove. I definitionen cykelstier, gangstier og fortove indgår flere tunneller, bomme og rundkørsler med nedsænket sti/fortov. Dette sætter nogle krav til størrelse af maskiner.

Nogle cykelstier er så bredde at der skal køres 2 eller flere gange. Ligeledes skal der steder med kombineret cykelsti og fortov, køres flere gange. Der skal altid sneryddes og glatførebekæmpes i hele stiens og/eller fortovets bredde. Ved snerydning, glatførebekæmpes delaftalen samtidig. Dog kan der efter besked fra vagtpersonalet, undlades glatførebekæmpelse.

Kortbilag til denne rute findes via dette link

http://fkgdrift.kortinfo.net/Map.aspx?Site=Alleroed&Page=ext_udbud_vinter_del4

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Snerydning og glatførebekæmpelse på skoler og institutioner

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45233141
50000000
50230000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
Hovedudførelsessted:

Nordsjælland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen består af snerydning og glatførebekæmpelse af institutioner (børnehaver og vuggestuer) samt skoler inkl. SFO-er. Der sneryddes og glatførebekæmpes i en bredde af 1,5 meter.

Kortbilag til denne rute findes via dette link

http://fkgdrift.kortinfo.net/Map.aspx?Site=Alleroed&Page=ext_udbud_vinter_del5

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 067-157145
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Glatførebekæmpelse på klasse 1 veje

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
13/06/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
FMT A/S
Hammersholt Erhvervspark 32
Hillerød
3400
Danmark
Telefon: +45 48171775
NUTS-kode: DK013
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 270 820.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Snerydning på klasse 1 og 2 veje

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
13/06/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Storkedal Landbrug & Transport
Lyngevej 259
Lynge
3540
Danmark
Telefon: +45 40289558
NUTS-kode: DK013
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 550 260.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

Snerydning og glatførebekæmpelse på større klasse 1 veje

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
13/06/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Storkedal Landbrug & Transport
Lyngevej 259
Lynge
3540
Danmark
Telefon: +45 40289558
NUTS-kode: DK013
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 545 400.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 4
Betegnelse:

Snerydning og glatførebekæmpelse på klasse 1 cykelstier, gangstier og fortove

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
13/06/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
FMT A/S
Hammersholt Erhvervspark 32
Hillerød
3400
Danmark
Telefon: +45 48171775
NUTS-kode: DK013
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 412 280.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 5
Betegnelse:

Snerydning og glatførebekæmpelse på skoler og institutioner

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
13/06/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 6
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
FMT A/S
Hammersholt Erhvervspark 32
Hillerød
3400
Danmark
Telefon: +45 48171775
NUTS-kode: DK013
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 103 491.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/07/2019

Send til en kollega

0.119