23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 137-337042
Offentliggjort
18.07.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

SIGTUNA KOMMUN

Trygghetslarm


SIGTUNA KOMMUN

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
SIGTUNA KOMMUN
212000-0225
Södergatan 20
Märsta
195 85
Sverige
Kontaktperson: Erica Ölund
Telefon: +46 859126515
E-post: erica.olund@sigtuna.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://sigtuna.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Trygghetslarm

Referensnummer: UH-2018-182
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
32552120
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Sigtuna kommun kommer påbörja ett successivt införande av välfärdsteknik under 2019 och har för avsikt att upphandla hyra av trygghetslarm samt möjlighet till avrop av andra välfärdstekniktjänster. Med trygghetslarm menas i denna upphandling digitala larm för användande i hem oavsett boendeform.

Det ska ingå en enkel installation i brukarnas hem oavsett boendeform med digital, helt trådlös larmutrustning, kommunikation, larmmottagning och larmförmedling till kommunens utförare. För närvarande har Sigtuna kommun extern larmmottagning men kan komma att bygga upp en egen intern organisation för larmmottagning.

Uppdraget omfattar även en tjänsteplattform för välfärdsteknik, bärare av information, larmmottagning, larmhantering, support, drift, server/molnlagring, utbildning samt vid behov välfärdstekniktjänster som till exempel digital fjärrtillsyn i form av kamera och/eller sensorer som möjliggör trygghetsbevarande tjänster i form av avvikelsemonitorering.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 7 600 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
32552120
35121300
45312000
35121700
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE11
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Sigtuna kommun kommer påbörja ett successivt införande av välfärdsteknik under 2019 och har för avsikt att upphandla hyra av trygghetslarm samt möjlighet till avrop av andra välfärdstekniktjänster. Med trygghetslarm menas i denna upphandling digitala larm för användande i hem oavsett boendeform.

Det ska ingå en enkel installation i brukarnas hem oavsett boendeform med digital, helt trådlös larmutrustning, kommunikation, larmmottagning och larmförmedling till kommunens utförare. För närvarande har Sigtuna kommun extern larmmottagning men kan komma att bygga upp en egen intern organisation för larmmottagning.

Uppdraget omfattar även en tjänsteplattform för välfärdsteknik, bärare av information, larmmottagning, larmhantering, support, drift, server/molnlagring, utbildning samt vid behov välfärdstekniktjänster som till exempel digital fjärrtillsyn i form av kamera och/eller sensorer som möjliggör trygghetsbevarande tjänster i form av avvikelsemonitorering.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 098-236843
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Trygghetslarm

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
05/07/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Tunstall AB
556135-1197
Agnesfridsvägen 113 A
Malmö
212 37
Sverige
Telefon: +46 701483184
E-post: karolina.bellabuono@tunstallnordic.com
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 154 386.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Uppsala
Box 1853
Uppsala
751 48
Sverige
Telefon: +46 18-4316300
E-post: forvaltningsratteniuppsala@dom.se
Fax: +46 18-100034

Internetadress: http://www.forvaltningsratteniuppsala.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
16/07/2019

Send til en kollega

0.109