23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 137-338324
Offentliggjort
18.07.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Stockholms stad

Brandskyddsutrustning med tillhörande tjänster samt utbildning inom brandskyddsområdet - 2019


Stockholms stad

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 115-282528)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Stockholms stad
212000-0142
Ragnar Östbergs plan 1
Stockholm
11220
Sverige
Kontaktperson: Anders Ekström
E-post: anders.ekstrom@stockholm.se
Nuts-kod: SE11

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.stockholm.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Brandskyddsutrustning med tillhörande tjänster samt utbildning inom brandskyddsområdet - 2019

Referensnummer: 3.3.1-512/2018
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
71317100
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Syftet med upphandlingen är att via ramavtal med ett antal leverantörer säkerställa att enheter och verksamheter inom deltagande förvaltningar, bolag och stiftelser får möjlighet att köpa brandskyddsutrustning och tillhörande tjänster samt utbildning som är kvalitetssäkrade i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter, standarder, certifieringar m.m. Syftet är även att säkerställa tillgång till utbildning i det systematiska brandskyddsarbetet.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
15/07/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 115-282528

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 17/07/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 19/07/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 18/07/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 22/07/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.063