23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 138-339583
Offentliggjort
19.07.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen

Levering af belysning til Københavns Museum


Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen
Stormgade 20
København V
1555
Danmark
Kontaktperson: Simone Reinhardt Nielsen
Telefon: +45 52344191
E-mail: srn@horten.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f742d685-3ab8-4a19-aead-dbef54d6dfb9/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering af belysning til Københavns Museum

II.1.2) Hoved-CPV-kode
31000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Københavns Museum flytter til nye lokale beliggende i Københavns Kulturkvarter, nærmere bestemt i det tidligere Overformynderis bygning i Stormgade 18, 1555 Københavns V.

I den forbindelse skal der indkøbes belysning til museet.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 3 731 192.75 DKK / Højeste bud: 9 678 719.83 DKK taget i betragtning
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31000000
31680000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

Stormgade 18, 1555 København V

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Københavns Museum flytter til nye lokale beliggende i Københavns Kulturkvarter, nærmere bestemt i det tidligere Overformynderis bygning i Stormgade 18, 1555 Københavns V.

Baggrunden er, at der foreligger et ønske om at gøre Københavns Museum til et internationalt turistmål, samtidig med at der ønskes skabt en fælles platform, hvor københavnerne skal gives mulighed for at udforske deres kulturarv.

De nye lokaler har igennem 2017 og 2018 gennemgået en omfattende restaurering, hvor der undervejs er blevet stillet store krav til den nye indretning af lokalerne, samtidig med at restaureringen har skullet ske med respekt for, at der er tale om en fredet bygning.

På denne baggrund foreligger der også et ønske om, at den belysning, der udbydes med nærværende udbud, både forholder sig til og respekterer den nye indretning af lokalerne. Dette er også baggrunden for, at der i løbet af udbudsprocessen gives mulighed for en besigtigelse af de nye lokaler.

Kontrakten vil blive indgået for en periode på 2 år med mulighed for forlængelse på 2 x 12 måneder.

Der vil umiddelbart efter kontraktens indgåelse blive afgivet en ordre på levering af den belysning, som er opregnet i tilbudslisten. Kontrakten skal imidlertid tillige være gældende ved efterfølgende supplerende indkøb af belysning, hvilket er baggrunden for, at tilbudsgiver i forbindelse med tilbudsafgivelsen skal afgive stykpriser.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til udbudslovens §§ 56-57 (Lov nr. 1564 af 15.12. 2015), hvorfor enhver økonomisk aktør kan afgive tilbud.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Nøglepersoner / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Proceshåndtering / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse af kontrakten på 2 x 12 måneder.

Optioner relateret til indkøbet (Ordregiver afgør inden indgåelse af kontrakten, om de pågældende optioner benyttes)

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 055-126235
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
11/06/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
SIF Gruppen A/S
Søborg
2860
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 3 731 192.75 DKK / Højeste bud: 9 678 719.83 DKK taget i betragtning
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

OPTION A: Levering af yderligere 50 stk. A16 armaturer til udstilling.

OPTION B: Lyssystem i Cafegalleri. Belysning af Cafegalleri, butik og billet samt cafe udskiftes til andre produkter. Tilvælges option B, frafalder oprindelig løsning for disse rum.

OPTION C: Levering af yderligere 40 stk. A16 armaturer til særudstillingslokale.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

De præcise frister for klage følger af § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud:

En virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/07/2019

Send til en kollega

0.11