23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 157-389267
Offentliggjort
16.08.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
17.09.2019 Kl. 10:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/916f9d23-259d-4173-b87c-3edd7e561ec2/homepage

Udbyder

Aalborg Forsyning, Aalborg Service A/S

Vindere

PE-fittings til vand og gas

(15.11.2019)
A & O Johansen
Rørvang 3
2620 Albertslund

PE-rør til vand

(15.11.2019)
Saint-Gobain Distribution Denmark A/S
Park Allé 370
2605 Brøndby

Udbud af PE-rør til vand og PE-fittings til vand og gas


Aalborg Forsyning, Aalborg Service A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Aalborg Forsyning, Aalborg Service A/S
33 16 46 10
Hjulmagervej 24
Aalborg
9000
Danmark
Kontaktperson: Mette Berg Hansen
Telefon: +45 25204573
E-mail: mette.berg@aalborgforsyning.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk

I.1) Navn og adresser
Aalborg Vand A/S
32651828
Sønderbro 53
Aalborg
9000
Danmark
Kontaktperson: Mette Berg Hansen
Telefon: +45 25204573
E-mail: mette.berg@aalborgforsyning.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk

I.1) Navn og adresser
Aalborg Bygas A/S
38255479
Nefovej 50
Vodskov
9310
Danmark
Kontaktperson: Mette Berg Hansen
Telefon: +45 25204573
E-mail: mette.berg@aalborgforsyning.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/916f9d23-259d-4173-b87c-3edd7e561ec2/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/916f9d23-259d-4173-b87c-3edd7e561ec2/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/916f9d23-259d-4173-b87c-3edd7e561ec2/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af PE-rør til vand og PE-fittings til vand og gas

 

Sagsnr.: 2019-028893
II.1.2) Hoved-CPV-kode
44160000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbud af Rammeaftale med 2 delaftaler vedrørende anskaffelse af hhv. PE-rør til vand og PE-Fittings til vand og gas til Aalborg Forsyning.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på en enkelt delkontrakt
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

PE-rør til vand

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44162500
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
Hovedudførelsessted:

 

Aalborg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rammeaftale vedrørende levering af PE-rør til vand.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Teknisk bistand / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver har option på at forlænge rammeaftalen med 2 x 12 måneder op til en samlet kontraktlængde på i alt 48 måneder på uændrede vilkår.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Nærmere oplysninger i henhold til udbudsmaterialet.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

PE-fittings til vand og gas

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44163200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
Hovedudførelsessted:

 

Aalborg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rammeaftale vedrørende levering af PE-fittings til vand og gas.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Brugertest/produktsammensætning / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Teknisk bistand / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver har option på at forlænge rammeaftalen med 2 x 12 måneder op til en samlet kontraktlængde på i alt 48 måneder på uændrede vilkår.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Nærmere oplysninger i henhold til udbudsmaterialet.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Oplysninger om tilbudsgivers samlede årsomsætning i de seneste 3 afsluttede regnskabsår,

- Oplysninger om Tilbudsgivers erhvervs- og produktsansvarsforsikring.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at tilbudsgivers samlede årsomsætning har været minimum 30 000 000 DKK pr. år i de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver kan dokumentere at have en gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 000 000 DKK.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Referenceliste over de betydeligste større tilsvarende rammeaftaler indenfor de seneste 3 kalenderår, dvs. i perioden 2017 – 2019, med angivelse af de enkelte opgavers økonomiske omfang, aftalernes varighed, kundenavne samt kontaktpersoner og kontaktdetaljer hos samme. Med tilsvarende menes f.eks. rammeaftaler af tilsvarende produktsammensætning og servicekrav.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver har erfaring fra tilsvarende rammeaftaler, og har anført mindst 2 (to) referencer indenfor de seneste 3 kalenderår, dvs. i perioden 2017 – 2019, og at aftalerne med den/de anførte referencer har forløbet uden væsentlige reklamationer gående på kvalitet, service samt overholdelse af leveringsfrister, Ordregiver forbeholder sig retten til at kontakte den/de anførte referencer.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

 

I henhold til udbudsmaterialet.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

I henhold til udbudsmaterialet.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

I henhold til udbudsmaterialet.

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

 

I henhold til udbudsmaterialet.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

I henhold til udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 2
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/09/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 17/09/2019
Tidspunkt: 10:01
Sted:

 

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/08/2019

Send til en kollega

0.126