23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 176-428465
Offentliggjort
12.09.2019
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Midtjylland

Vindere

(12.09.2019)
GE Healthcare Danmark A/S
Park Allé 295
2605 Brøndby

Etablering og finansiering af minicyklotron (vandgenerator), DNV


Region Midtjylland

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Region Midtjylland
29190925
Nørrebrogade 44
Nørrebrogade 44
8000
Danmark
Kontaktperson: Anders Jakobsen, Indkøb & Medicoteknik
Telefon: +45 24912360
E-mail: Anders.Jakobsen@stab.rm.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.rm.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Etablering og finansiering af minicyklotron (vandgenerator), DNV

Sagsnr.: 21211
II.1.2) Hoved-CPV-kode
31643000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Anskaffelsen omfatter en 9,6 MeV GE MINItrace primært til O-15 produktion, samt håndtering og levering af installationsprojektet af denne.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 12 590 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
Hovedudførelsessted:

DNV, Nuklearmedicin, Gødstrupvej 43, 7400 Herning

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Anskaffelsen omfatter en 9,6 MeV GE MINItrace primært til O-15 produktion, samt håndtering og levering af installationsprojektet af denne.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på forskellige serviceniveauer (forebyggende, remote og fulddækkende) samt option på reservedele.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Anskaffelsen omfatter en 9,6 MeV GE MINItrace primært til O-15 produktion, samt håndtering og levering af installationsprojektet af denne. Ved denne medium energi cyklotron, fås en løsning der opfylder afdelingens behov for produktion af O-15, samt samtidig kan placeres i et rum på ca. 25 m2 med minimale betonvæge (20-30 cm). Begrænsningen ift. plads, ønsket isotop produktion (N-13, C-11, Ga-68 og F-18) samt selvafskærmning, er et absolut krav for afdelingen, da de fysiske rammer hverken tillader bunker eller udvidelse af cyklotronrummets areal. Derfor er GE MINItrace den eneste cyklotron på markedet der opfylder pladskravet samt stadig kan producere de ønskede isotoper. Der tilbydes desuden en dansk projektorganisation, der vil stå for installationsprojektet herunder koordinering med alle aktører ifm. byggeriet. Slutteligt fås dansk serviceorganisation, samt undervisning af brugere på dansk.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
10/09/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
GE Healthcare Danmark A/S
26527791
Park Allé 295
Brøndby
2605
Danmark
NUTS-kode: DK012
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 12 590 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Tolboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: erst@klfu.dk

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Tolboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: erst@klfu.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/09/2019

Send til en kollega

0.093