23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 177-431405
Offentliggjort
13.09.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Riksdagsförvaltningen

Storköksservice


Riksdagsförvaltningen

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Riksdagsförvaltningen
202100-2627
Sveriges riksdag
Stockholm
100 12
Sverige
Kontaktperson: Sylvia Lantz
E-post: sylvia.lantz@riksdagen.se
Nuts-kod: SE11

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.riksdagen.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Storköksservice

Referensnummer: dnr 1887-2018/19
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
50882000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar RDF:s löpande behov av service- och reparationer av befintlig storköksutrustning i restaurangkök och café i rikdagens hus samt vid behov inköp av ny utrustning inkl. tillhörande tjänster. Riksdagsförvaltningen har för avsikt att ingå ramavtal med en leverantör. För ytterligare information hänvisas till innehållet i upphandlingsdokumenten.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 1 600 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
50710000
51542100
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE11
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar RDF:s löpande behov av service- och reparationer av befintlig storköksutrustning i restaurangkök och café i rikdagens hus samt vid behov inköp av ny utrustning inkl. tillhörande tjänster. Riksdagsförvaltningen har för avsikt att ingå ramavtal med en leverantör. För ytterligare information hänvisas till innehållet i upphandlingsdokumenten.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Referenser / Viktning: 75
Pris - Viktning: 25
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 055-127320
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
10/06/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Svensk Storköksservice AB
556672-3804
Källängsvägen 2
Segeltorp
141 71
Sverige
E-post: jorgen.hakansson@3ess.se
Nuts-kod: SE11
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 1 600 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 1 600 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
11/09/2019

Send til en kollega

0.094