23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 177-431777
Offentliggjort
13.09.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Statens Jordbruksverk

Brand- och bevakningsutrustning till Distrktsveterinärerna


Statens Jordbruksverk

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Statens Jordbruksverk
202100-4151
Jönköping
551 82
Sverige
Kontaktperson: Kjell Axelsson
E-post: kjell.axelsson@jordbruksverket.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.sjv.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Brand- och bevakningsutrustning till Distrktsveterinärerna

Referensnummer: 7.1.11-07286/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
44480000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Brand- och bevakningsutrustning till Distrktsveterinärerna

Omfattning

Distriktsveterinärerna har för avsikt att köpa in brand och larmutrustning till våra mottagningar.

Uppdraget innefattar montering och skyltning av utrustning.

Vi uppskattar att ca ett 30-tal mottagningar kommer att beställa utrustning under avtalsperioden.

Distriktsveterinärerna garanterar inga kvantiteter utan ovanstående uppgifter är endast en uppskattning.

Samtlig utrustning ska uppfylla europeiska standarder.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
35113000
35121700
38431200
39525400
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Brand- och bevakningsutrustning till Distrktsveterinärerna

Omfattning

Distriktsveterinärerna har för avsikt att köpa in brand och larmutrustning till våra mottagningar.

Uppdraget innefattar montering och skyltning av utrustning.

Vi uppskattar att ca ett 30-tal mottagningar kommer att beställa utrustning under avtalsperioden.

Distriktsveterinärerna garanterar inga kvantiteter utan ovanstående uppgifter är endast en uppskattning.

Samtlig utrustning ska uppfylla europeiska standarder.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 165-404921
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

På gran av oklarheter i utvärderingen kommer Jordbruksverket kommer att avbryta upphandlingen och göra om utvärderingsdelarna.

Upphandlingen kommer att annonseras på nytt efter det att tiden för överprövan av avbrytandet gått ut.

Visma annons: https://opic.com/id/afmvxndwib

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
JÖNKÖPING
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
12/09/2019

Send til en kollega

0.093