23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 182-443337
Offentliggjort
20.09.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Ystads Kommun

Vindere

(14.01.2020)
Samhall Aktiebolag
Klarabergsviadukten 90, Hus C Box 27705
111 64 Stockholm

Tvättjänster till brukare och personal inom hemtjänsten


Ystads Kommun

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Ystads Kommun
212000-1181
Österportstorg 2
YSTAD
271 80
Sverige
Kontaktperson: Mattias Johansson
E-post: mattias.johansson@ystad.se
Nuts-kod: SE224

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.ystad.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afcrkofizy&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afcrkofizy&GoTo=Tender
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Tvättjänster till brukare och personal inom hemtjänsten

Referensnummer: 19/80
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
98310000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Ystads kommun inbjuder intresserade leverantörer till anbudsgivning avseende tvättjänster till brukare samt personal inom Hemtjänsten i tätorten och på landsbygden. Kommunen vill genom denna upphandling säkerställa tillgången på textilier, erhålla en hög kvalitets- och servicegrad till konkurrenskraftiga priser samt finna de mest lämpade leverantörerna för uppdraget. Tjänsten innefattar hämtning, tvättning, efterbehandling, sortering och lämning av tvätt till brukare med hemtjänst.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 6 000 000.00 SEK
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
98311000
98311100
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE224
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Ystads kommun inbjuder intresserade leverantörer till anbudsgivning avseende tvättjänster till brukare samt personal inom Hemtjänsten i tätorten och på landsbygden, enligt detta underlag med bilagor. Kommunen vill genom denna upphandling säkerställa tillgången på textilier, erhålla en hög kvalitets- och servicegrad till konkurrenskraftiga priser samt finna de mest lämpade leverantörerna för uppdraget.

Syftet är att upphandla hämtning, tvättning, efterbehandling, sortering och lämning av tvätt till brukare med hemtjänst och av personalens arbetskläder på äldreboenden.

Omfattning

Ystads kommuns uppskattade volym (antal tvättsäckar, 6 kg) beräknas till 1 120 stycken per månad och 13 440 stycken per år. Volymen grundar sig på statistik från den senaste 12-månadersperioden. Leverantören ska leverera det verkliga behovet, vare sig detta över- eller understiger det angivna. Observera att omfattningen av uppdraget kan förändras över tid och att ingen volymgaranti ges av Ystads kommun. Upphandlingen kommer att resultera i ett ramavtal för successiva avrop under kontraktstiden och kontrakt kommer att tecknas med en leverantör. Anbudsgivning sker enligt villkor i detta förfrågningsunderlag.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 6 000 000.00 SEK
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/02/2020
Slut: 31/01/2022
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 21/10/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31/01/2020
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 22/10/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Malmö
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
18/09/2019

Send til en kollega

0.078