23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 195-475004
Offentliggjort
09.10.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Svenska Kraftnät

Upphandling av förrådstjänster


Svenska Kraftnät

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Svenska Kraftnät
202100-4284
Sturegatan 1
Sundbyberg
172 24
Sverige
Telefon: +46 708580858
E-post: Carin.Kihlstrom@svk.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.svk.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Elektricitet

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Upphandling av förrådstjänster

Referensnummer: SVK2018/681
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
50800000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Svenska kraftnät upphandlar skötsel av fastighet och förrådsverksamheten för stamnäts- och beredskapsförrådet i Åsbro, utanför Hallsberg. Arbetet innefattar även administration och hantering av fordon, redskap och materiel för det svenska stamnätet för elöverföring samt fordon, redskap och materiel för den svenska elberedskapen. Förråden är lokaliserade intill varandra och det är samma typ av kompetens som krävs för båda förråden.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
50600000
50800000
50100000
79991000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Åsbro

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Skötsel av fastighet och förrådsverksamhet för Svenska kraftnäts stamnät- och beredskapsförråd i Åsbro, utanför Hallsberg.

II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Kontraktet kan förlängas med 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 år

II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 117-288351
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Upphandling av förrådstjänster

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
29/08/2019
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Stockholm
115 76
Sverige
Telefon: +46 8-56168000
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Fax: +46 8-56168001

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
08/10/2019

Send til en kollega

0.08