23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 205-498371
Offentliggjort
23.10.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Fortifikationsverket

K0122.405 Nybyggnad Utbildningshall och Skärmtak Revingehed


Fortifikationsverket

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Byggentreprenader

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Officiellt namn: Fortifikationsverket
Nationellt registreringsnummer: 202100-4607
Postadress: Kungsgatan 43
Ort: Eskilstuna
Nuts-kod: SE122
Postnummer: 631 89
Land: Sverige
Kontaktperson: Patrik Broberg
E-post: patrik.broberg@fortifikationsverket.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.forrtifikationsverket.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

K0122.405 Nybyggnad Utbildningshall och Skärmtak Revingehed

Referensnummer: 1975/2015
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
45213150
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Projektet avser nybyggnation av kontor, verkstadsytor och skärmtak med tillhörande personalutrymmen.

Total ny area blir ca 4 400 m2 BTA, varav ca 2 800 m2 utgörs av utbildningshall, ca 450 m2 teknikhall och 390 m2 simulatoravdelning. Övriga areor är fördelade på grovlektions sal, lektionssal, förrådsutrymmen, kontorsarbetsplatser, personalutrymmen, teknikutrymmen samt kommunikationsareor, skärmtak om ca 2400 m2 samt anpassning av intilliggande markområden och infrastruktur.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 98 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
45210000
45213252
45260000
45261000
45310000
45311000
45330000
45331000
45421000
45430000
51900000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE224
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Projektet avser nybyggnation av kontor, verkstadsytor och skärmtak med tillhörande personalutrymmen.

Total ny area blir ca 4 400 m2 BTA, varav ca 2 800 m2 utgörs av utbildningshall, ca 450 m2 teknikhall och 390 m2 simulatoravdelning. Övriga areor är fördelade på grovlektions sal, lektionssal, förrådsutrymmen, kontorsarbetsplatser, personalutrymmen, teknikutrymmen samt kommunikationsareor, skärmtak om ca 2400 m2 samt anpassning av intilliggande markområden och infrastruktur.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 132-323204
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
07/10/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 8
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: MVB Syd AB
Nationellt registreringsnummer: 556076-1214
Postadress: Företagaregatan 9
Ort: Munka-Ljungby
Nuts-kod: SE224
Postnummer: 266 32
Land: Sverige
E-post: lars.b@mvbab.se

Internetadress: http://www.mvbab.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 98 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Linköping
Ort: Linköping
Land: Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
21/10/2019

Send til en kollega

0.08