23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 205-500047
Offentliggjort
23.10.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Kävlinge kommun

Drift och Underhåll av offentlig belysning - Kävlinge kommun


Kävlinge kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Officiellt namn: Kävlinge kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1058
Postadress: Kullagatan 2
Ort: Kävlinge
Nuts-kod: SE224
Postnummer: 244 80
Land: Sverige
Kontaktperson: Ola Åkesson
E-post: ola.akesson@kavlinge.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.kavlinge.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Drift och Underhåll av offentlig belysning - Kävlinge kommun

Referensnummer: KS 2019/382
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
50232100
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Entreprenaden omfattar drift och underhåll av offentlig belysning i Kävlinge kommun.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 10 880 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
45316100
50232000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE224
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Entreprenaden omfattar drift och underhåll av offentlig belysning i Kävlinge kommun som har ca 9 500 ljuspunkter samt ca 150 belysningscentraler.

Entreprenaden innefattar ett funktionsåtagande för hela belysningsanläggningen där vissa planerade underhållsåtgärder liksom elsäkerhetsansvar och beredskap ingår. Detaljer framgår av förfrågningsunderlaget som helhet.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 116-284835
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
06/09/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Infratek Sverige AB
Nationellt registreringsnummer: 556702-6934
Postadress: Box 42002
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE224
Postnummer: 126 12
Land: Sverige
E-post: Stefan.persson@infratek.se

Internetadress: http://www.infratek.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 10 880 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 10 880 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Malmö
Land: Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
21/10/2019

Send til en kollega

0.08