23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 205-500173
Offentliggjort
23.10.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Sveriges Radio Aktiebolag

Externt datanät för överföring av realtidsljud


Sveriges Radio Aktiebolag

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Officiellt namn: Sveriges Radio Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556419-3232
Postadress: Oxenstiernsgatan 20
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE
Postnummer: 105 10
Land: Sverige
E-post: helena.seelbach@sr.se
Telefon: +46 8-7849782

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.sverigesradio.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Annan typ: Statligt Bolag
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Radio

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Externt datanät för överföring av realtidsljud

Referensnummer: SR1915
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
31311000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

SR direktsänder ljud mer eller mindre regelbundet från mer än 200 externa produktionsplatser. En majoritet av dessa utgörs av olika idrottsarenor, men i vissa fall även myndighetsbyggnader, bibliotek, lokalredaktioner.

Denna upphandling syftar till att upphandla IP-förbindelser från fasta externa produktionsplatser till SR för att direktsända ljud.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 3 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
31311000
32412110
48200000
72212200
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

SR direktsänder ljud mer eller mindre regelbundet från mer än 200 externa produktionsplatser. En majoritet av dessa utgörs av olika idrottsarenor, men i vissa fall även myndighetsbyggnader, bibliotek, lokalredaktioner.

Denna upphandling syftar till att upphandla IP-förbindelser från fasta externa produktionsplatser till SR för att direktsända ljud.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 107-261241
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Externt datanät för överföring av realtidsljud

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
11/09/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Tele2 Sverige Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556267-5164
Postadress: Torshamnsgatan 17
Ort: Kista
Nuts-kod: SE
Postnummer: 164 94
Land: Sverige
E-post: peter.wester@tele2.com
Telefon: +46 767236186
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 208 030.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Ort: Stockholm
Postnummer: 115 76
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Telefon: +46 8-56168000
Fax: +46 8-56168001

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
21/10/2019

Send til en kollega

0.113