23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 221-542697
Offentliggjort
15.11.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Guldborgsund Kommune

Konkurrencepræget dialog om vejbelysning i Guldborgsund Kommune


Guldborgsund Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Guldborgsund Kommune
CVR-nummer: 29188599
Postadresse: Parkvej 37
By: Nykøbing Falster
NUTS-kode: DK03
Postnummer: 4800
Land: Danmark
Kontaktperson: Johannes Michelsen
E-mail: jbm@elmann.dk
Telefon: +45 33376330

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://WWW.GULDBORGSUND.DK

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/65802

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Konkurrencepræget dialog om vejbelysning i Guldborgsund Kommune

Sagsnr.: 27041-001
II.1.2) Hoved-CPV-kode
50232110
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Original tekst fra udbudsbekendtgørelse:

Guldborgsund Kommune indbyder hermed interesserede aktører til en udbudsproces ved konkurrencepræget dialog, vedrørende drift og vedligehold af vejbelysningen i kommunen, samt andre tilknyttede opgaver der måtte blive identificeret under dialogen mellem ordregiver og de interesserede tilbudsgivere.

Ny tekst i bek. om indgået kontrakt:

Den konkurrenceprægede dialog førte til tilpasninger i indhold og omfang af den udbudte opgave, på baggrund af input fra deltagerne i dialogen.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 10 550 000.00 DKK / Højeste bud: 12 150 000.00 DKK taget i betragtning
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50232100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Vejbelysningsanlægget er geografisk placeret i Guldborgsund Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Original tekst fra udbudsbekendtgørelsen:

Udbuddet vil som minimum omfatte drift- og vedligehold af det eksisterende vejbelysningsanlæg i Guldborgsund Kommune. Derudover vil udbuddet omfatte de opgaver der fastlægges som del af kontrakten som følge af dialogen.

Ny tekst i bek. om indgået kontrakt:

Den endeligt tildelte kontrakt indeholder drift- og vedligehold af det eksisterende anlæg, samt mulighed for modernisering og nyanlæg.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetsvurdering af tilbudte armaturer / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejdsorganisation / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Innovation / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 60
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Original tekst fra udbudsbekendtgørelse:

Optioner vil blive diskuteret som del af dialogen, under proceduren.

Ny tekst i bek. om indgået kontrakt:

Den tildelte kontrakt indeholder option på 2 x 12 måneders forlængelse.

Visse ydelser på tilbudslisten er optioner, som kommunen kan vælge at udnytte.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Original tekst fra udbudsbekendtgørelse:

Da der er tale om en konkurrencepræget dialog, vil de(n) endelige løsning(er) være genstand for dialogen, frem mod færdiggørelse af det endelige udbudsmateriale, efter dialogens afslutning.

Ny tekst i bek. om indgået kontrakt:

Den endelige kontrakts omfang og indhold blev fastlagt på baggrund af de input ordregiver fik fra deltagerne i dialogfasen.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Konkurrencepræget dialog
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 015-031396
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Konkurrencepræget dialog om vejbelysning i Guldborgsund Kommune

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
07/11/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: SEAS-NVE Holding A/S
CVR-nummer: 25784413
Postadresse: Hovedgaden 36
By: Svinninge
NUTS-kode: DK022
Postnummer: 4520
Land: Danmark
E-mail: jk@seas-nve.dk
Telefon: +45 40282269
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 10 550 000.00 DKK / Højeste bud: 12 150 000.00 DKK taget i betragtning
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet, inklusiv udkast til kontrakt med bilag, skal opfattes som oplæg til dialog og vil således være genstand for tilpasninger under dialogen frem mod et endeligt udbudsmateriale, der vil ligge til grund for tilbudsgivernes endelige tilbud.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/11/2019

Send til en kollega

0.068