23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 226-553454
Offentliggjort
22.11.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Vindere

Delaftale 1 - Tankkort til tankstationer

(25.03.2020)
Q8 Danmark A/S
Arne Jacobsens Allé 7
2300 København S

Delaftale 2 - Levering af brændstof og fyringsolie

(25.03.2020)
OK a.m.b.a.
Åhave Parkvej 11
8260 Viby J

Delaftale 3 - Levering af brændstof iht. EN15940 eller tilsvarende

(25.03.2020)
DCC Energi A/S
Nærum Hovedgade 8
2850 Nærum

Delaftale 1 - Tankkort til tankstationer

(25.03.2020)
OK a.m.b.a.
Åhave Parkvej 11
8260 Viby J

Delaftale 4 - Levering af CO2 reducerende brændstof iht. EN15940 eller tilsvarende

(25.03.2020)
Q8 Danmark A/S
Arne Jacobsens Allé 7
2300 København S

Delaftale 1 - Tankkort til tankstationer

(25.03.2020)
Dansk Fuels A/S
Nærum Hovedgade 8
2850 Nærum

Delaftale 1 - Tankkort til tankstationer

(25.03.2020)
Circle K Danmark A/S
Borgmester Christiansens Gade 50
2450 København SV

Opdateringer

Rettelse
(18.12.2019)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 19-12-2019
Time: 13:00
Læses:
Dato: 23-12-2019
Time: 13:00


Yderligere oplysninger
SKI har modtaget spørgsmål, hvormed vi er blevet gjort opmærksomme på, at det ikke er muligt at indtaste de efterspurgte priser og rabatter i bilag C leverandørens tilbud (Delaftale 3).
SKI har på den baggrund gjort det muligt at indtaste disse oplysninger i en ny version af bilag C leverandørens tilbud (Delaftale 3).
Det bemærkes, at tilbudsfristen dermed også ændres, som konsekvens af uploade af en ny version af bilag C leverandørens tilbud (Delaftale 3). Tilbudsfristen er således ændret til den 23.12.2019 kl. 13:00.

Brændstof og fyringsolie


Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
CVR-nummer: 17472437
Postadresse: H.C. Hansens Gade 4
By: København S
NUTS-kode: DK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Merima Omerbegovic
E-mail: meo@ski.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ski.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/54f112fa-7eda-4497-b928-f9caa9d177ae/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/54f112fa-7eda-4497-b928-f9caa9d177ae/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/54f112fa-7eda-4497-b928-f9caa9d177ae/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Indkøbscentral

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Brændstof og fyringsolie

Sagsnr.: 50.85
II.1.2) Hoved-CPV-kode
09000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

SKI er en indkøbscentral og udbyder på vegne af SKI’s kunder en rammeaftale vedrørende indkøb af brændstof og fyringsolie benævnt ”50.85 Brændstof og fyringsolie".

Udbuddet er opdelt i 4 delaftaler:

- Delaftale 1 - Tankkort til tankstationer,

- Delaftale 2 - Levering af brændstof og fyringsolie,

- Delaftale 3 - Levering af brændstof iht. EN15940 eller tilsvarende,

- Delaftale 4 - Levering af CO2 reducerende brændstof iht. EN15940 eller tilsvarende.

Rammeaftalen indgås mellem SKI og leverandøren. SKI’s kunder, der er angivet i bilag A til rammeaftalen, er oprindelige parter på rammeaftalen.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 970 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Tankkort til tankstationer

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
30163100
09132000
09132100
09132300
09134000
09134100
09134200
09134220
09134230
09134231
09134232
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 omfatter det sortiment, som kan betegnes, som de gængse, konventionelle og standardiserede produkter på markedet ved kundens tankning på leverandørens tankanlæg:

— Benzin 95 (med lovpligtigt indhold af bioethanol),

— Diesel (med lovpligtigt indhold af biodiesel).

SKI stiller ikke krav om, at tilbudsgivernes tankstationer på delaftale 1 skal være bemandede.

På delaftale 1 forventer SKI at indgå rammeaftale med 5 leverandører på grundlag af tildelingskriteriet ”Pris".

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 500 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Delaftalen kan forlænges 2 gange, hver gang af 12 måneders varighed.

Delaftalen kan således maksimalt få en varighed på 48 måneder, inklusive forlængelser.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Levering af brændstof og fyringsolie

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09132000
09132100
09132300
09134000
09134100
09134200
09134220
09134230
09134231
09134232
09135100
09222000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 omfatter levering af brændstof til kundens eget anlæg og består af produkter i følgende produktgrupper:

— Benzin 95 (med lovpligtigt indhold af bioethanol),

— Diesel (med lovpligtigt indhold af biodiesel),

— Diesel (uden biodiesel),

— Fyringsolie (standard),

— Marinegasolie (50 ppm),

— Additiv som skal påfyldes køretøjernes AdBlue® tank.

Delaftale 2 vil blive tildelt én leverandør på grundlag af tildelingskriteriet "Pris":

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 200 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Delaftalen kan forlænges 2 gange, hver gang af 12 måneders varighed.

Delaftalen kan således maksimalt få en varighed på 48 måneder, inklusive forlængelser.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Levering af brændstof iht. EN15940 eller tilsvarende

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09134200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 3 omfatter levering af brændstof til eget anlæg og består af levering af brændstof, der opfylder normen EN15940 eller tilsvarende.

Delaftale vil blive tildelt én leverandør på grundlag af tildelingskriteriet ”Pris”.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 120 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Delaftalen kan forlænges 2 gange, hver gang af 12 måneders varighed.

Delaftalen kan således maksimalt få en varighed på 48 måneder, inklusive forlængelser.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Levering af CO2 reducerende brændstof iht. EN15940 eller tilsvarende

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09134200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 4 omfatter levering af brændstof til eget anlæg og består af brændstof, der opfylder normen EN15940 eller tilsvarende med krav om CO2-reduktion.

Denne delaftale vil blive tildelt én leverandør.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 150 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Delaftalen kan forlænges 2 gange, hver gang af 12 måneders varighed.

Delaftalen kan således maksimalt få en varighed på 48 måneder, inklusive forlængelser.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- På delaftale 1 er det et minimumskrav, at tilbudsgiver i seneste disponible regnskabsår har opnået en soliditetsgrad på 20%,

- På delaftale 2 er det et minimumskrav, at tilbudsgiver i seneste disponible regnskabsår har opnået en soliditetsgrad på 20%,

- På delaftale 3 er det et minimumskrav, at tilbudsgiver i seneste disponible regnskabsår har opnået en soliditetsgrad på 20%,

- På delaftale 4 er det et minimumskrav, at tilbudsgiver i seneste disponible regnskabsår har opnået en soliditetsgrad på 15%.

Soliditetsgrad beregnes som tilbudsgivers samlede egenkapitals værdi i forhold til tilbudsgivers samlede aktiver, udregnet i procent. Dvs. at soliditetsgrad = (samlede egenkapitals værdi/samlede aktivers værdi) x 100.

Ved sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) beregnes den samlede soliditetsgrad som sammenslutningens samlede egenkapitals værdi i forhold til sammenslutnings samlede aktiver, udregnet i procent, dvs., at sammenslutningen i det seneste disponible regnskabsår skal opfylde mindstekravet.

Såfremt tilbudsgiver i relation til oplysningerne baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, henvises til udbudsbetingelsernes punkt 9.2.2 om ESPD og udbudsbetingelsernes punkt 9.2.3 om støtteerklæring.

Såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) henvises til udbudsbetingelsernes punkt 9.2.2 om ESPD og udbudsbetingelsernes punkt 9.4 om konsortier og andre sammenslutninger.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Delaftale 1:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver opfylder følgende mindsteniveau for egnethed i forhold til antallet af tankstationer pr. region:

— 20 tankstationer i Region Hovedstaden,

— 20 tankstationer i Region Sjælland,

— 20 tankstationer i Region Syddanmark,

— 20 tankstationer i Region Midtjylland,

— 20 tankstationer i Region Nordjylland.

Tilbudsgiver skal i ESPD'et bekræfte, at tilbudsgiveren har 20 tankstationer i hver region.

Er tilbudsgiver en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal dokumentationen afgives for hver af de økonomiske aktører i sammenslutningen. Baserer tilbudsgiver sig på andre aktørers tekniske og faglige formåen (f.eks. et moderselskab, et søsterselskab eller en underleverandør), skal dokumentationen ligeledes afgives for disse aktører.

Delaftale 2:

— Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver angiver 5 referencer over tilsvarende leverancer af et eller flere produkter omfattet af det udbudte sortiment, udført inden for de seneste 3 år forud for tilbudsfristen

Delaftale 3:

— Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver angiver 3 referencer over tilsvarende leverancer af et eller flere produkter omfattet af det udbudte sortiment, udført inden for de seneste 3 år forud for tilbudsfristen.

Delaftale 4:

— Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver angiver 3 referencer over tilsvarende leverancer af et eller flere produkter omfattet af det udbudte sortiment, udført inden for de seneste 3 år forud for tilbudsfristen.

Såfremt tilbudsgiver i relation til oplysningerne baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, henvises til udbudsbetingelsernes punkt 9.2.2 om ESPD og udbudsbetingelsernes punkt 9.2.3 om støtteerklæring.

Såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) henvises til udbudsbetingelsernes punkt 9.2.2 om ESPD og udbudsbetingelsernes punkt 9.4 om konsortier og andre sammenslutninger.

De med ESPD´et fremsendte referencer på delaftale 2,3 og 4 udgør endelig dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD’et i henhold til udbudslovens § § 151 og 152. Den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen, skal derfor ikke fremlægge yderligere dokumentation for de oplysninger vedrørende teknisk og faglig formåen, der er afgivet ESPD’et i henhold til udbudslovens § § 151 og 152.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Såfremt tilbudsgiveren er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal disse påtage sig at hæfte solidarisk, og deltagerne i sammenslutningen udpeger én fælles befuldmægtiget, der er ansvarlig for kontakten til SKI. Den fælles befuldmægtigede forestår upload af tilbud, jf. udbudsbetingelsernes punkt 9.2, i Ethics på vegne af sammenslutningen.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 8
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 125-304771
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/12/2019
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 19/12/2019
Tidspunkt: 13:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver må ikke befinde sig i en udelukkelsesgrund, som angivet i udbudslovens § § 135 og 136. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at visse af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudsdirektivet (direktiv 2014/24/EU) er gjort til obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 136. Tilbudsgiver må endvidere ikke være omfattet af den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (konkurs mv.).

Vedr. udfyldelse og aflevering af ESPD henvises til udbudsbetingelsernes punkt 9.2.2. Om endelig dokumentation henvises til i udbudsbetingelsernes punkt 7.3 og punkt 16.

SKI kan ikke udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135-137, såfremt denne har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, selvom vedkommende er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 138. Der kan alene ske udelukkelse på den baggrund, hvis SKI har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis tilbudsgiver ikke inden for en passende frist har forelagt tilstrækkelig dokumentation for tilbudsgiverens pålidelighed. Om hvad, der fordres til tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3.

SKI tager forbehold om at iværksætte en sådan procedure om selvrehabilitering (”self-cleaning”), såfremt dette er relevant.

Vedrørende punkterne II.1.5 og II.2.6 til de enkelte delaftaler: Rammeaftalens samlede anslåede værdi er 1 880 – 2 970 000 000 DKK- for alle delaftaler i rammeaftalens og delaftalernes fulde løbetid.

- Den samlede anslåede værdi for delaftale 1 er 950-1 500 000 000 DKK

- Den samlede anslåede værdi på delaftale 2 er 800 - 1 200 000 000 DKK,

- Den samlede anslåede værdi på delaftale 3 er 70 - 120 000 000 DKK,

- Den samlede anslåede værdi på delaftale 4 er 60 - 150 000 000 DKK.

De angivne tal udtrykker værdien i delaftalernes fulde løbetid, jf. pkt. II.2.7.

De anførte intervaller er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens reelle værdi. Som særlige usikkerhedsfaktorer i relation til rammeaftalens værdi kan nævnes øget fokus på compliance på det offentliges herunder statens aftageforpligtigelse på SKI´s aftaler, at regeringens igangværende forhandlinger om fremtidige klimatiltag kan have en direkte indflydelse på rammeaftalens værdi herunder særligt delaftalerne imellem samt viden om historisk ustabilitet i de olieproducerende lande, som kan have afgørende betydning på råstofprisen og derved værdien på rammeaftalen, da priserne kan fluktuere og derfor afspejler markedsprisen i hele rammeaftalens løbetid. Intervallerne er således udtryk for SKI's mest kvalificerede skøn over rammeaftalens og delaftalernes værdi på tidspunktet for offentliggørelse.

Det i afsnit IV.1.3) angivne antal deltagere i rammeaftalen er udtryk for det samlede antal deltagere på tværs af de 5 delaftaler. Se under de enkelte delaftaler for oplysninger om antal deltagere i den enkelte delaftale.

Udbudssystemet Ethics:

— Afgivelse af tilbud kan kun ske via Ethics,

— Adgangen til Ethics sker via linket i punkt I.3 eller via www.ski.dkwww.ski.dk findes i bunden af hjemmesiden overskriften ”For leverandører” et link til Ethics. Følges linket fremkommer en oversigt over aktuelle udbud, hvor der kan klikkes på det udbud, der ønskes adgang til,

— Såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal den befuldmægtigede virksomhed i sammenslutningen udfylde og sende tilbuddet og de til tilbuddet hørende dokumenter på vegne af sammenslutningen.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/11/2019

Send til en kollega

0.078