23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 231-567694
Offentliggjort
29.11.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
31.12.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/117643905.aspx

Udbyder

L-Engineering A/S på vegne af Nord Energi Ne A/S, N1 A/S og Konstant Net A/S

Vindere

Valgt leverandør

(14.05.2020)
Siemens Energy A/S
Borupvang 9
2750 Ballerup

Levering af 60 kV shunt reaktorer


L-Engineering A/S på vegne af Nord Energi Ne A/S, N1 A/S og Konstant Net A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: L-Engineering A/S på vegne af Nord Energi Ne A/S, N1 A/S og Konstant Net A/S
CVR-nummer: 35863397
Postadresse: Niels Jernes Vej 10
By: Aalborg Ø
NUTS-kode: DK
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Jesper Lund
E-mail: jlu@l-engineering.dk
Telefon: +45 42707222

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/117643905.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.l-engineering.dk/

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Nord Energi Net A/S
CVR-nummer: 25399269
Postadresse: Ørstedsvej 2
By: Hjørring
NUTS-kode: DK05
Postnummer: 9800
Land: Danmark
Kontaktperson: Magnus Lind Hansen
E-mail: mlh@nordenergi.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.nordenergi.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: N1 A/S
CVR-nummer: 28331878
Postadresse: Juelstrupparken 16
By: Støvring
NUTS-kode: DK05
Postnummer: 9520
Land: Danmark
Kontaktperson: Svend Erik Pedersen
E-mail: sep@n1.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.n1.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Konstant Net A/S
CVR-nummer: 21262498
Postadresse: Dusager 22
By: Aarhus N
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8200
Land: Danmark
Kontaktperson: Thomas Piil
E-mail: thpi@konstant.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.konstant.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/117643905.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/117643905.aspx
I.6) Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud på 60 kV shunt reaktorer

 

Sagsnr.: 41-2
II.1.2) Hoved-CPV-kode
31171000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Netselskaberne Nord Energi Net, Konstant Net og N1 skal i de kommende år have installeret et antal 66 kV shuntreaktorer.

Nord Energi Net, Konstant Net og N1 ønsker gennem et fælles udbud at indgå kontrakt med én leverandør på levering af 66 kV reaktorerne.

Der skal indkøbes 4 stk. shuntreaktorer samt 3 stk. shuntreaktorer som option.

Udbuddet omfatter reaktorer som skal installeres i 2020-2022.

Der skal leveres et antal faste reaktorer (forventeligt 25 MVAr) samt et antal kobbelbare reaktorer (10/15/20 MVAr og 15/20/25 MVAr).

L-Engineering assisterer selskaberne dels med udarbejdelse af udbudsmaterialet og dels med gennemførelsen af udbudsprocessen ved det fælles indkøb.

Det enkelte selskab indgår en selvstændig kontrakt med leverandøren for den/de reaktorer, som skal leveres til selskabet.

Leverandøren skal derfor indgå 4 kontrakter i dette udbud.

Tryk her https://permalink.mercell.com/117643905.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 28 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31170000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
NUTS-kode: DK042
NUTS-kode: DK05
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Netselskaberne Nord Energi Net, Konstant Net og N1 skal i de kommende år have installeret et antal 66 kV shuntreaktorer.

Nord Energi Net, Konstant Net og N1 ønsker gennem et fælles udbud at indgå kontrakt med én leverandør på levering af 66 kV reaktorerne.

Der skal indkøbes 4 stk. shuntreaktorer samt 3 stk. shuntreaktorer som option.

Udbuddet omfatter reaktorer som skal installeres i 2020-2022.

Der skal leveres et antal faste reaktorer (forventeligt 25 MVAr) samt et antal kobbelbare reaktorer (10/15/20 MVAr og 15/20/25 MVAr).

L-Engineering assisterer selskaberne dels med udarbejdelse af udbudsmaterialet og dels med gennemførelsen af udbudsprocessen ved det fælles indkøb.

Det enkelte selskab indgår en selvstændig kontrakt med leverandøren for den/de reaktorer, som skal leveres til selskabet.

Leverandøren skal derfor indgå 4 kontrakter i dette udbud.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 28 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 03/03/2020
Slut: 31/12/2022
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis der findes flere end 5 ansøgere, der opfylder kravene til prækvalifikation, vil ordregiver udvælge ansøgeren via referencer angivet i referenceliste 2 på baggrund af:

Primært:

Største antal referencer på transformere/shuntreaktorer udført med korrosionsklasse C5-M leveret i perioden 2015-2019, der er gennemført uden garantireparationer på korrosionsbeskyttelsen.

Sekundært:

Største antal referencer på transformere/shuntreaktorer udført med korrosionsklasse C5-M leveret i perioden 2015-2019, der er opstillet i saltholdige kystområder i Nordeuropa.

Tertiært:

Største referencer, målt i MVAr, på shuntreaktorer leveret i perioden 2015-2019.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

3 reaktorer indgår som optioner.

Optioner skal være gældende for levering af reaktorer frem til 31.12.2022 ved ordreafgivelse 9 måneder før leveringstidspunktet.

Aftale om levering af reaktorer via optionen/erne skal således senest være indgået senest 30.4.2022.

Aftalen om levering af reaktorer via optioner indgås med den pågældende ordregiver, og aftalen skal give ordregiver mulighed for via optionen at kunne bestille én reaktor ad gangen.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Hvis ansøger baserer sig på andre juridiske enheder i forhold til den økonomiske kapacitet, herunder i forhold til opfyldelse af minimumskrav vedrørende økonomisk egnethed:

1) Skal der vedlægges en erklæring fra den anden juridiske enhed om, at denne stiller sine ressourcer til rådighed for ansøger i forbindelse med opgaven;

2) Skal hovedleverandøren invitere andre juridiske enheder til at besvare ESPDet i udbudsportalen.

Såfremt ad 1 og ad 2 ikke er efterlevet, har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på den anden juridisk enheds økonomiske kapacitet ved vurdering af ansøgningen. Såfremt ansøger baserer sig på en anden juridisk enhed, for så vidt angår økonomisk og finansiel kapacitet, er det et krav, at den anden juridiske enhed hæfter solidarisk med ansøger for opfyldelse af kontrakten.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøgers resultat før skat skal i hvert af de seneste 2 regnskabsår være positivt.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Hvis ansøger baserer sig på andre juridiske enheders tekniske kapacitet, herunder i forhold til opfyldelse af minimumskrav til tekniske egnethed:

1) Skal der vedlægges en erklæring fra den anden juridiske enhed om, at denne stiller sine ressourcer til rådighed for ansøger i forbindelse med opgaven;

2) Skal hovedleverandøren invitere andre juridiske enheder til at besvare ESPDet i udbudsportalen.

Såfremt ad 1 og ad 2 ikke er efterlevet, har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på den anden juridisk enheds tekniske kapacitet ved vurdering af ansøgningen. Det er et krav, at den eller de andre juridiske enheder, som ansøger baserer sig på for så vidt angår teknisk og faglig kapacitet, rent faktisk vil udføre den del af opgaven, som ansøger baserer sig på, såfremt kontrakten tildeles ansøger.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Mindstekrav, der kræves for at blive prækvalificeret (begge punkter skal være opfyldt):

Referenceliste 1:

Ansøger skal for perioden 2015-2019 kunne dokumentere 5 referencer på levering af shuntreaktorer med en nominel spænding i intervallet 60-170 kV.

- Der skal indleveres 5 referencer i udbudsportalen til vurdering af dette krav,

- Hvis der angives mere end 5 referencer, vil ordregiver kun vurdere de 5 øverste referencer på listen,

- Referencer, der angives, skal være produceret på den samme fabrik, som skal producere shuntreaktorer i nærværende ordre.

Referenceliste 2:

Ansøger skal for perioden 2015-2019 kunne dokumentere 5 referencer på levering af shuntreaktorer/transformere udført i korrosionsklasse C5-M.

- Der skal indleveres 5 referencer i udbudsportalen til vurdering af dette krav,

- Hvis der angives mere end 5 referencer, vil ordregiver kun vurdere de 5 øverste referencer på listen,

- Det skal angives, hvorvidt der på den enkelte reference er udført eller pågår garantireparationer på korrosionsbeskyttelsen samt omfanget af de pågældende reparationer. Såfremt der er verserende sager vedr. korrosionsbeskyttelse på referencen, skal dette angives,

- Referencer, der angives, skal være produceret på den samme fabrik, som skal producere shuntreaktorer i nærværende ordre.

Det tillades, at samme reference kan angives på både referenceliste 1 og 2.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

 

Ansøgere, der befinder sig i en af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1-6 samt § 135, stk. 3, er afskåret fra at afgive tilbud. Ansøger skal derfor erklære, at ansøger ikke befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1-6 samt § 135, stk. 3.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Se udbudsmaterialet.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Se udbudsmaterialet.

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Se udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/12/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 08/01/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/11/2019

Send til en kollega

0.062