23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 009-018407
Offentliggjort
14.01.2020
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI)

Vindere

(14.01.2020)
Se pkt. VI.3)
Se pkt. VI.3)

Præcisering af sikkerhedskrav i rammeaftale vedrørende udførelse af alle sædvanlige værftsarbejder, herunder service og vedligeholdelse mv. på Forsvarets skibe


Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI)

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI)
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK
Postnummer: 2750
Land: Danmark
E-mail: jek@kammeradvokaten.dk
Telefon: +45 72575999

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.fmi.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Præcisering af sikkerhedskrav i rammeaftale vedrørende udførelse af alle sædvanlige værftsarbejder, herunder service og vedligeholdelse mv. på Forsvarets skibe

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50640000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

FMI har ved udbudsbekendtgørelse nr. 2015/S 064-113413 udbudt og ultimo 2017 indgået en rammeaftale vedrørende udførelse af alle sædvanlige værftsarbejder, herunder service og vedligeholdelse mv. på Forsvarets skibe. Rammeaftalen er opdelt i 6 selvstændige (del)rammeaftaler (såkaldte lots) på baggrund af dokvægten af de skibe, der omfattes af de enkelte delrammeaftaler, og FMI har således indgået parallelle rammeaftaler med flere leverandører inden for hver lot, jf. nærmere herom i pkt. VI.3). Der er under rammeaftalens løbetid opstået et behov for at præcisere og tydeliggøre de krav til leverandørernes sikkerhedsgodkendelse, der allerede følger af den indgåede rammeaftale.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 700 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der er under den indgåede rammeaftalens løbetid opstået et behov for at præcisere og tydeliggøre de krav til leverandørernes sikkerhedsgodkendelse, der allerede følger af rammeaftalen. Således tydeliggøres det, at det for fremtidige udbud under rammeaftalen både kontraktretligt (som en del af indkøbsordren) og som et vilkår for deltagelse i miniudbud under rammeaftalen (dvs. samtlige delrammeaftaler) vil være et krav, at de deltagende leverandører har de fornødne sikkerhedsgodkendelser svarende til klassifikationsgraden på de skibe, som de udbudte arbejder skal udføres på.

Det bemærkes, at der med nærværende bekendtgørelse ikke er tale om indgåelse af en (ny) rammeaftale, men derimod tale om præcisering og tydeliggørelse af krav til leverandørerne under den allerede indgåede rammeaftale.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Der er under den indgåede rammeaftalens løbetid opstået et behov for at præcisere og tydeliggøre de krav til leverandørernes sikkerhedsgodkendelse, der allerede følger af rammeaftalen. Således tydeliggøres det, at det for fremtidige udbud under rammeaftalen både kontraktretligt (som en del af indkøbsordren) og som et vilkår for deltagelse i miniudbud under rammeaftalen (dvs. samtlige delrammeaftaler) vil være et krav, at de deltagende leverandører har de fornødne sikkerhedsgodkendelser svarende til klassifikationsgraden på de skibe, som de udbudte arbejder skal udføres på.

Det bemærkes, at der med nærværende bekendtgørelse ikke er tale om indgåelse af en (ny) rammeaftale, men derimod tale om præcisering og tydeliggørelse af krav til leverandøren under den allerede indgåede rammeaftale.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2015/S 064-113413

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
19/12/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Se pkt. VI.3)
By: Se pkt. VI.3)
NUTS-kode: DK
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 700 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 700 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Det bemærkes, at der med nærværende bekendtgørelse ikke er tale om indgåelse af en (ny) rammeaftale, men derimod tale om præcisering og tydeliggørelse af sikkerhedskrav til leverandører under en allerede indgået rammeaftale, jf. nærmere herom i pkt. II.2.4). Således bemærkes også, at datoen angivet i bekendtgørelsens pkt. V.2.1) er datoen for orientering til leverandørerne på rammeaftalen om den pågældende præcisering og tydeliggørelse af krav, og ikke datoen for rammeaftalens indgåelse.

Værdien angivet i pkt. II.1.7) og V.2.4) er den estimerede værdi af rammeaftalen, som estimeret i forbindelse med det oprindelige udbud af rammeaftalen, jf. udbudsbekendtgørelses nr. 2015/S 064-113413.

Under det oprindelige udbud blev rammeaftalen (6 delrammeaftaler) ultimo 2017 tildelt til følgende leverandører: Karstensens Skibsværft A/S (lot 2 og lot 3), CVR: 10859581, Vestre Strandvej 17, DK-9990 Skagen; Fayard A/S (lot 1-6), CVR: 33824114, Kystvejen 100, DK-5330 Munkebo; Orskov Yard A/S (lot 1-3), CVR: 26694027, Havnepladsen 16, DK-9900 Frederikshavn; Søby Værft A/S (lot 3-5), CVR: 34604215, Dokvej 5, 5985 Sæby, Ærø; Faaborg Værft A/S (lot 4-6), CVR: 82735615, Værftsvej 7, 5600 Faaborg; Grenaa Skibsværft A/S (lot 4-6), CVR: 40217517, Nordhavnsvej 12, 8500 Grenaa; Hvide Sande Shipyard Steel & service A/S (Lot 5-6), CVR: 64600028, Beddingsvej 2, 6960 Hvide Sande.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (The Danish Competition and Consumer Authority)
Postadresse: Carl Jacobsens vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/01/2020

Send til en kollega

0.078