23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 014-029346
Offentliggjort
21.01.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
18.02.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/595d81de-5e56-472c-9839-d541cccc7b47/homepage

Udbyder

Sorø Fjernvarme A/S

Opdateringer

Annullering
(25.03.2020)

Sorø Bioenergi M04 - Krananlæg


Sorø Fjernvarme A/S

2020/S 014-029346

Contract notice – utilities

Works

Legal Basis:

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Sorø Fjernvarme A/S
National registration number: 39170523
Postal address: C/O I/S AffaldPlus
Town: Næstved
NUTS code: DK02
Postal code: 4700
Country: Denmark
Contact person: Erik Ladefoged
E-mail: erla@cowi.com

Internet address(es):

Main address: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/595d81de-5e56-472c-9839-d541cccc7b47/homepage

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/595d81de-5e56-472c-9839-d541cccc7b47/publicMaterial
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/595d81de-5e56-472c-9839-d541cccc7b47/homepage
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/595d81de-5e56-472c-9839-d541cccc7b47/homepage
I.6)Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

 

Sorø Bioenergi M04: Krananlæg

 

II.1.2)Main CPV code
42000000
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

 

Kontrakten omfatter levering, montering og idriftsættelse af følgende krananlæg: fliskran, kedelsalskran, krananlæg i ORC-anlæg og krananlæg i værksted.

 

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 3 000 000.00 DKK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
42414100
42414200
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK02
Main site or place of performance:

 

Sorø

 

II.2.4)Description of the procurement:

 

Kontrakten omfatter levering, montering og idriftsættelse af følgende krananlæg: fliskran, kedelsalskran, krananlæg i ORC-anlæg og krananlæg i værksted.

 

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 000 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 4
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

 

Der vil blive lagt vægt på, hvilke ansøgere, der har beskrevet den mest relevante erfaring i henhold til den udbudte opgave.

Ordregiver vil i den forbindelse vurdere følgende positivt:

- at ansøger har velbeskrevet og relevant erfaring med projektering og etablering af "Tilslutnings- og hjælpeanlæg" på varmeværker til el- og fjernvarmeproduktion (frem- og returtemperatur: 80℃/40℃) og varmeakkumuleringstanke.

 

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

 

Levering af manuelt drevet løbekat i ORC-rum.

 

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

 

Ansøger skal oplyse følgende vedrørende ansøgers økonomiske og finansielle formåen (i ESPD-dokumentet Del IV, pkt. B):

Soliditetsgrad, defineret som egenkapital/(Aktiver i alt) x 100, i det seneste afsluttede regnskabsår.

 

Minimum level(s) of standards possibly required:

 

Soliditetsgrad på minimum 20% i det seneste afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

 

Ansøger skal oplyse følgende vedrørende ansøgers tekniske og/eller faglige formåen (i ESPD-dokumentet Del IV, pkt. C):

1) Beskrivelse af ansøgers erfaring med levering og etablering af tilsvarende typer af krananlæg (biomasse-, travers-/kedelsalskraner og løbekatte);

2) Beskrivelse af ansøgers design- og projekteringsværktøjer, såfremt ansøgeren har sådanne.

 

Minimum level(s) of standards possibly required:

 

Minimum 2 referencer fra tilsvarende eller lignende projekter (biomasse-, travers-/kedelsalskraner og løbekatte).

 

III.1.4)Objective rules and criteria for participation
III.1.5)Information about reserved contracts
III.1.6)Deposits and guarantees required:

 

Sikkerhedsstillelse og garantier i henhold til udbudsmaterialet.

 

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/02/2020
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 20/02/2020
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 5 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405600

Internet address: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000

Internet address: www.kfst.dk

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2020

Send til en kollega

0.063