23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 022-049769
Offentliggjort
31.01.2020
Udbudstype
Vejl. periodisk bekendtgørelse

Udbyder

MOVIA

Test af batteritog


MOVIA

Vejledende periodisk bekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Denne bekendtgørelse er kun en vejledende periodisk bekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: MOVIA
CVR-nummer: 29896569
Postadresse: Gammel Køge Landevej 3
By: Valby
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Kontaktperson: Tommy Frost
E-mail: tfr@moviatrafik.dk
Telefon: +45 36131712

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d8ad6450-3b5b-45d4-9669-7f45ebda7282/homepage

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Midttrafik
Postadresse: Fredensgade 45
By: Århus C
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8000
Land: Danmark
E-mail: NJD@midttrafik.dk
Telefon: +45 70210230

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.midttrafik.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Lokaltog A/S
CVR-nummer: 26159040
Postadresse: Jættevej 50
By: Ringsted
NUTS-kode: DK022
Postnummer: 4100
Land: Danmark
E-mail: post@lokaltog.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.lokaltog.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Midtjyske Jernbaner A/S
CVR-nummer: 64640011
Postadresse: Banegårdsvej 2
By: Lemvig
NUTS-kode: DK021
Postnummer: 7620
Land: Danmark
E-mail: mjba@mjba.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.mjba.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d8ad6450-3b5b-45d4-9669-7f45ebda7282/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Test af batteritog

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34620000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Se neden for i afsnit II.2.4.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Movia, Midttrafik, Lokaltog A/S og Midtjyske Jernbaner A/S (ordregiver) ønsker at afprøve teknologien med batteritog på 2 strækninger i Danmark. Der er udpeget strækningen mellem Helsingør-Hillerød og der er udpeget strækningen mellem (Vemb)-Lemvig-Thyborøn.

Movia, Midttrafik, Lokaltog A/S og Midtjyske Jernbaner A/S er blevet bedt om at planlægge en model for arrangering af testkørslerne i Danmark.

Alle interesserede leverandører af batteritog inviteres til at deltage i gennemførelse af testkørsler på disse strækninger. Der sigtes mod en gennemførsel inden for tidsrummet 1.8.2020 til 1.7.2021. Testkørslen forventes afsluttet med en afrapportering inden 1.10.2021.

Forsøgskørsel med ledningsfri batteritog skal medvirke til at opnå indsigt i teknologien ved batteritog og give et erfaringsgrundlag for togdrift baseret på batteritog.

Testkørslen skal foretages i en eksisterende køreplan/vognløb og kommer til at ske under ordinær kørsel med passagerer. Der indsamles vurderinger og synspunkter fra passagererne for at få deres oplevelser ved at køre med et batteritog.

Der vil blive indgået aftaler med alle interesserede leverandører, der opfylder nogle egnethedskriterier.

Lokaltog A/S og Midtjyske Jernbaner A/S har igangsat en dialog med sikkerhedsmyndigheden, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og vil stå for håndteringen af sikkerhedsaspekter i forbindelse med gennemførelse af projektet.

Ordregiver ønsker med denne vejledende forhåndsmeddelelse at annoncere den kommende markedsdialog, hvor der anmodes om leverandørernes input til, hvorledes et testforløb kan afvikles på en hensigtsmæssig og optimal måde ud fra en målsætning om at opnå tilstrækkelig viden om drift med batteritog i Danmark. De nærmere emner til markedsdialogen drøftelse vil blive offentliggjort og sendt til de interesserede leverandører. Det forventes at markedsdialogen eksempelvis skal omhandles emner som tilrettelæggelse af drift, vedligeholdelse, fremføring af tog, depotforhold, samarbejdsaftale, ansvars- og forsikringsforhold, forholdsregler ved driftsforstyrrelser og nedbrud, personaleforhold, betaling, levering.

Markedsdialogen vil i første omgang blive gennemført skriftligt, men ordregiver forbeholder sig ret til efterfølgende at indkalde leverandørerne til uddybende fysiske møder, der i givet fald vil blive afholdt i Danmark. Leverandørerne modtager ikke betaling for deltagelse i selve markedsdialogen, men dog for den efterfølgende testkørsel.

Denne annoncering af markedsdialogen skal gøre leverandørerne opmærksomme på den kommende markedsdialog, og interesserede leverandører, der gerne vil deltage i markedsdialogen, bedes rette henvendelse til Movia, att. Tommy Frost, tfr@moviatrafik.dk såfremt de ønsker at deltage i markedsdialogen. Leverandørerne skal give besked senest fredag d. 7.2.2020, hvorvidt de ønsker at deltage i markedsdialogen.

Herefter vil leverandørerne få tilsendt specifikke spørgsmål til besvarelse mandag d. 10.2.2020 med frist for besvarelse onsdag d. 26.2.2020.

Leverandørerne kan svare på dansk eller engelsk.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
19/03/2020

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/01/2020

Send til en kollega

0.047