23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 060-143513
Offentliggjort
25.03.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Brændstof og fyringsolie


Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
CVR-nummer: 17472437
Postadresse: H.C. Hansens Gade 4
By: København S
NUTS-kode: DK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Merima Omerbegovic
E-mail: meo@ski.dk
Telefon: +45 50525514

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ski.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Indkøbscentral

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Brændstof og fyringsolie

Sagsnr.: 50.85
II.1.2) Hoved-CPV-kode
09000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

SKI har som indkøbscentral på vegne af SKI’s kunder udbudt en rammeaftale vedrørende indkøb af brændstof og fyringsolie benævnt ”50.85 Brændstof og fyringsolie".

Udbuddet er opdelt i 4 delaftaler:

1) Delaftale 1 - Tankkort til tankstationer

2) Delaftale 2 - Levering af brændstof og fyringsolie

3) Delaftale 3 - Levering af brændstof iht. EN15940 eller tilsvarende

4) Delaftale 4 - Levering af CO2 reducerende brændstof iht. EN15940 eller tilsvarende.

Rammeaftalen indgås mellem SKI og leverandøren. SKI’s kunder, der er angivet i bilag A til rammeaftalen, er oprindelige parter på rammeaftalen.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 970 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Tankkort til tankstationer

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
30163100
09132000
09132100
09132300
09134000
09134100
09134200
09134220
09134230
09134231
09134232
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 omfatter det sortiment, som kan betegnes, som de gængse, konventionelle og standardiserede produkter på markedet ved kundens tankning på leverandørens tankanlæg:

— Benzin 95 (med lovpligtigt indhold af bioethanol)

— Diesel (med lovpligtigt indhold af biodiesel).

SKI har ikke stillet krav om, at tilbudsgivernes tankstationer på delaftale 1 er bemandede.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Levering af brændstof og fyringsolie

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09132000
09132100
09132300
09134000
09134100
09134200
09134220
09134230
09134231
09134232
09135100
09222000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 omfatter levering af brændstof til kundens eget anlæg og består af produkter i følgende produktgrupper:

— Benzin 95 (med lovpligtigt indhold af bioethanol)

— Diesel (med lovpligtigt indhold af biodiesel)

— Diesel (uden biodiesel)

— Fyringsolie (standard)

— Marinegasolie (50 ppm)

— Additiv som skal påfyldes køretøjernes AdBlue® tank.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Levering af brændstof iht. EN15940 eller tilsvarende

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09134200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 3 omfatter levering af brændstof til eget anlæg og består af levering af brændstof, der opfylder normen EN15940 eller tilsvarende.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Levering af CO2 reducerende brændstof iht. EN15940 eller tilsvarende

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09134200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 4 omfatter levering af brændstof til eget anlæg og består af brændstof, der opfylder normen EN15940 eller tilsvarende med krav om CO2-reduktion.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 226-553454
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Delaftale 1 - Tankkort til tankstationer

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
19/02/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Q8 Danmark A/S
CVR-nummer: 61082913
Postadresse: Arne Jacobsens Allé 7
By: København S
NUTS-kode: DK0
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 1 500 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 500 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Delaftale 1 - Tankkort til tankstationer

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
19/02/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Circle K Danmark A/S
CVR-nummer: 28142412
Postadresse: Borgmester Christiansens Gade 50
By: København SV
NUTS-kode: DK0
Postnummer: 2450
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 1 500 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 500 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 4
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Delaftale 1 - Tankkort til tankstationer

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
19/02/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: OK a.m.b.a.
CVR-nummer: 39170418
Postadresse: Åhave Parkvej 11
By: Viby J
NUTS-kode: DK0
Postnummer: 8260
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 1 500 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 500 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 3
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Delaftale 1 - Tankkort til tankstationer

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
19/02/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Dansk Fuels A/S
CVR-nummer: 36563028
Postadresse: Nærum Hovedgade 8
By: Nærum
NUTS-kode: DK0
Postnummer: 2850
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 1 500 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 500 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 5
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Delaftale 2 - Levering af brændstof og fyringsolie

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
19/02/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: OK a.m.b.a.
CVR-nummer: 39170418
Postadresse: Åhave Parkvej 11
By: Viby J
NUTS-kode: DK0
Postnummer: 8260
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 1 200 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 200 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 6
Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

Delaftale 3 - Levering af brændstof iht. EN15940 eller tilsvarende

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
19/02/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: DCC Energi A/S
CVR-nummer: 32141846
Postadresse: Nærum Hovedgade 8
By: Nærum
NUTS-kode: DK0
Postnummer: 2850
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 120 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 120 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 7
Delkontraktnr.: 4
Betegnelse:

Delaftale 4 - Levering af CO2 reducerende brændstof iht. EN15940 eller tilsvarende

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
19/02/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Q8 Danmark A/S
CVR-nummer: 61082913
Postadresse: Arne Jacobsens Allé 7
By: København S
NUTS-kode: DK0
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 150 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 150 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/03/2020

Send til en kollega

0.047