23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 062-147432
Offentliggjort
27.03.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
23.04.2020 Kl. 10:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=fmhekgmqlv

Udbyder

Ringkøbing- Skjern Forsyning A/S

Vindere

Indkøb af plastrør og brønde (genudbud)

(20.05.2020)
Brdr. A & O Johansen
Albertslund

Indkøb af plastrør og brønde (genudbud)


Ringkøbing- Skjern Forsyning A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Ringkøbing- Skjern Forsyning A/S
By: Skjern
NUTS-kode: DK041
Land: Danmark
Kontaktperson: Martin Lunde Andersen
E-mail: maan@rsforsyning.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rsforsyning.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.ibinder.com
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: NIRAS A/S
By: Holstebro
NUTS-kode: DK041
Land: Danmark
Kontaktperson: Kai Krogholm Christensen
E-mail: kai@niras.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.niras.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.ibinder.com
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Vand og spildevand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Indkøb af plastrør og brønde (genudbud)

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
44163110
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Ringkøbing- Skjern Forsyning A/S gennemfører hermed genudbud af indkøb af plastrør og brønde.

Omfang:

— Ca. 26 km PE ledning for vacuumsystem

— Ca. 10 km kloakledning for gravitationssystem

— Ca. 1 000 brønde Ø 315-ø 600 mm

— Ca. 330 PE brønde Ø 800

— Ca. 8 000 fittings

— Ca. 3 000 dæksler, karme, kegler og betonplader.

Leverandøren må påregne, at levering skal ske af 15 omgange. Første leverance med dele af gravitationssystemet, skal leveres umiddelbart efter kontraktindgåelse, mens sidste leverance skal leveres medio 2022.

Leveringssted vil være indenfor en radius på 10 km. fra Søndervig.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Se afsnit II.1.4).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 25/05/2020
Slut: 01/09/2022
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Ca. 1 050 stk. Insitu m-stop samt ca. 3 000 stk. dæksler, karme, kegler og betonplader er option. Se tilbudslistens pkt. 2.3.1 og 3.0 med tilhørende underpunkter.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal udfylde dokumentlistens bilag 1.2.3 ESPD og vedlægge tilbuddet. Oplysningerne heri skal sætte udbyder i stand til at vurdere tilbudsgivers egnethed.

Bilaget udfyldes ved at downloade xml-filen og gemme denne lokalt. Herefter udfyldes filen via sagen på iBInder, under fanen ESPD.

Vælg ”jeg er økonomisk aktør”, vælg ”importer ESPD”, find den gemte xml-fil ved hjælp af browse-funktionen og angiv til sidst hvilket land virksomheden er placeret i. Klik på ”næste”, og ESPD er klar til at blive udfyldt.

Når bilaget er udfyldt, klik på ”eksporter” og gem filen lokalt. Herefter skal filen vedlægges tilbuddet i pdf-format.

En mere detaljeret vejledning i, hvordan ESPD virker og udfyldes, kan findes på konkurrence- og forbrugerstyrelsen hjemmeside: https://www.kfst.dk/udbud/

Afgives tilbud af et konsortium, skal hver deltager udfylde en særskilt ESPD.

Hvis tilbudsgiver - under henvisning til udbudslovens § 144, stk. 1 - i forbindelse med afgivelse af tilbud baserer sig på andre enheders tekniske og faglige og/eller økonomiske og finansielle formåen, skal der udfyldes og afleveres særskilte ESPD’er.

Udfyldelse af ESPD:

ESPD del II, Afsnit A: Oplysninger om den økonomiske aktør:

1) Felterne/kasserne udfyldes

2) Spørgsmålet om, hvorvidt den økonomiske aktør deltager sammen med andre. Her sættes kun kryds i ”ja” hvis tilbud afgives som konsortium, joint venture eller lignende; ikke ved brug af underleverandører.

ESPD del II, afsnit B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter

3) Alle felter/kasser udfyldes, bortset fra fødested, fødselsdag og adresse

Del II, Afsnit C: Oplysning om udnyttelse af andre enheders kapacitet

4) Afsnittet udfyldes kun, hvis tilbudsgiver baserer sin formåen på andre enheders formåen (ikke ved afgivelse af tilbud som konsortium eller lign.).

Del II, afsnit D: Oplysninger om underleverandører, hvis kapacitet den økonomiske aktør ikke baserer sig på

5) Afsnittet udfyldes ikke

Del III udelukkelsesgrunde

Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 - 3 og § 136. I modsat fald er udbyder forpligtet til at udelukke tilbudsgiver, jf. dog § 135, stk. 4 og 5.

Tilbudsgiver skal desuden bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde, som omhandler konkurs mm., jf. udbudsloven § 137 nr. 2.

Del IV, Afsnit B, Økonomisk og finansiel formåen

1) Tilbudsgiver skal angive tilbudsgivers soliditetsgrad ved afslutningen af seneste regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes som egenkapitalen som procentandel af balancesummen. Hvis en tilbudsgiver baserer sig på andres enheders (”støttevirksomheder”) formåen for at opfylde soliditetskravet, beregnes soliditetsgraden som summen af tilbudsgiverens og støttevirksomhedens egenkapital beregnet som procentandel af summen af tilbudsgiverens og støttevirksomhedens balancesummer. Hvis tilbudsgiveren er et konsortium, beregnes soliditetsgraden som summen af konsortieparternes egenkapital beregnet som procentandel af summen af konsortievirksomhedernes balancesummer.

2) Tilbudsgiver skal angive tilbudsgivers egenkapital ved afslutningen af seneste årsregnskab. Hvis en tilbudsgiver baserer sig på andres enheders (”støttevirksomheder”) formåen for at opfylde kravet til egenkapital beregnes den relevante egenkapital som summen af tilbudsgiverens og støttevirksomhedens egenkapital. Hvis tilbudsgiveren er et konsortium, beregnes den relevante egenkapital som summen af konsortieparternes egenkapital.

Del IV, Afsnit C: Teknisk og faglig formåen, jf. afsnit III.1.3).

Del V: Begrænsning af antallet af kvalificerede tilbudsgivere.

1) Afsnittet udfyldes ikke.

Del VI: Afsluttende erklæringer.

Afsnittet udfyldes med sted og dato. Der stilles ikke krav om underskrift.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiveren har en soliditetsgrad på mindst 10 % ved afslutningen af seneste regnskabsår.

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiveren har en egenkapital på mindst 3 mio. ved afslutningen af seneste regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal udfylde dokumentlistens bilag 1.2.3 ESPD og vedlægge tilbuddet. Oplysningerne heri skal sætte udbyder i stand til at vurdere tilbudsgivers egnethed.

Bilaget udfyldes ved at downloade xml-filen og gemme denne lokalt. Herefter udfyldes filen via sagen på iBInder, under fanen ESPD.

Vælg ”jeg er økonomisk aktør”, vælg ”importer ESPD”, find den gemte xml-fil ved hjælp af browse-funktionen og angiv til sidst hvilket land virksomheden er placeret i. Klik på ”næste”, og ESPD er klar til at blive udfyldt.

Når bilaget er udfyldt, klik på ”eksporter” og gem filen lokalt. Herefter skal filen vedlægges tilbuddet i pdf-format.

En mere detaljeret vejledning i, hvordan ESPD virker og udfyldes, kan findes på konkurrence- og forbrugerstyrelsen hjemmeside: https://www.kfst.dk/udbud/

Afgives tilbud af et konsortium, skal hver deltager udfylde en særskilt ESPD.

Hvis tilbudsgiver - under henvisning til udbudslovens § 144, stk. 1 - i forbindelse med afgivelse af tilbud baserer sig på andre enheders tekniske og faglige og/eller økonomiske og finansielle formåen, skal der udfyldes og afleveres særskilte ESPD’er.

Udfyldelse af ESPD:

ESPD del II, Afsnit A: Oplysninger om den økonomiske aktør:

1) Felterne/kasserne udfyldes

2) Spørgsmålet om, hvorvidt den økonomiske aktør deltager sammen med andre. Her sættes kun kryds i ”ja” hvis tilbud afgives som konsortium, joint venture eller lignende; ikke ved brug af underleverandører.

ESPD del II, afsnit B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter

3) Alle felter/kasser udfyldes, bortset fra fødested, fødselsdag og adresse

Del II, afsnit C: Oplysning om udnyttelse af andre enheders kapacitet

4) Afsnittet udfyldes kun, hvis tilbudsgiver baserer sin formåen på andre enheders formåen (ikke ved afgivelse af tilbud som konsortium eller lign.).

Del II, afsnit D: Oplysninger om underleverandører, hvis kapacitet den økonomiske aktør ikke baserer sig på

5) Afsnittet udfyldes ikke

Del III udelukkelsesgrunde

Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 - 3 og § 136. I modsat fald er udbyder forpligtet til at udelukke tilbudsgiver, jf. dog § 135, stk. 4 og 5.

Tilbudsgiver skal desuden bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde, som omhandler konkurs mm., jf. udbudsloven § 137 nr. 2.

Del IV, afsnit B, Økonomisk og finansiel formåen, jf. afsnit II.1.2).

Del IV, afsnit C: Teknisk og faglig formåen:

1) Tilbudsgiver skal angive sine mest betydelige sammenlignelige leverancer, der er leveret inden for de seneste 3 år, regnet fra tilbudsfristens udløb. For så vidt angår rammeaftaler eller andre kontrakter, hvor levering sker af flere omgange, er det udelukkende de leverancer der er udført inden for nævnte tidsgrænse, der kan medtages som reference. Med "sammenlignelige leverancer" forstås referencer vedrørende levering af plastrør og brønde til brug for spildevandskloakering med en værdi på mindst 2 mio. DKK. For hver reference anføres: Beskrivelsen af det leverede, økonomisk værdi, ordregiver og leveringstidspunkt.

Referencer kan vedlægges i selvstændigt bilag.

Del V: Begrænsning af antallet af kvalificerede tilbudsgivere:

1) Afsnittet udfyldes ikke.

Del VI: Afsluttende erklæringer

Afsnittet udfyldes med sted og dato. Der stilles ikke krav om underskrift.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har mindst 1 sammenlignelig reference, der er leveret inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristens udløb.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Se udbudsmaterialet, herunder kontakten.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/04/2020
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 23/04/2020
Tidspunkt: 10:00
Sted:

 

Tilbudsgivere kan ikke overvære åbningen.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbudsmaterialet kan tilgås på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=fmhekgmqlv

Konsortium:

Afgives tilbud af et konsortium, skal hver deltager udfylde en særskilt ESPD.

Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes.

Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er tilbuddet ikke nødvendigvis ukonditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen.

Tilbud afgivet af et konsortium skal vedlægges en udfyldt og underskrevet konsortieerklæring (Dokumentlistens bilag 1.2.1 konsortieerklæring), hvori konsortiedeltagerne erklærer, at de hæfter solidarisk og direkte i forhold til bygherre.

Roller/ansvarsområder for hver enkelt deltager i konsortiet skal angives, og det skal fremgå af erklæringen, hvilken konsortiedeltager, der med bindende virkning, kan føre afklarende drøftelser og indgå aftaler med bygherre.

Tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen:

Hvis tilbudsgiver - under henvisning til udbudslovens § 144, stk. 1 - i forbindelse med afgivelse af tilbud baserer sig på andre enheders tekniske og faglige og/eller økonomiske og finansielle formåen, skal der udfyldes og afleveres særskilte ESPD’er.

Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være tilbudsgiverteamets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle virksomheder i tilbudsgiverteamet, er tilbuddet ikke nødvendigvis ukonditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen.

Tilbuddet skal vedlægges en erklæring, hvor de enheder, som tilbudsgiver baserer sin formåen på, binder sig til at stille de angivne ressourcer til rådighed for tilbudsgiveren (Bilag 1.2.2 Rådighedserklæring).

Indhentning af dokumentation:

Den tilbudsgiver, som udbyder har til hensigt at tildele kontrakten, skal dokumentere oplysningerne afgivet i ESPD, jf. udbudslovens § 159, stk. 2 og § 151, stk. 2.

Udelukkelsesgrunde:

Som bevis for, at tilbudsgiver eller visse personer, der er tilknyttet tilbudsgiver, jf. § 135, stk. 2 ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1 samt § 137, stk. 1, nr. 2 vedlægges:

1) Et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed, der viser, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i § 135, stk. 1.

2) Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden i § 135, stk. 3.

For så vidt angår danske tilbudsgivere, kan beviset bestå i en serviceattest. Serviceattester udstedes af Erhvervsstyrelsen. Udsteder det land, hvori tilbudsgiver er hjemmehørende, ikke de nævnte certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de i § 135, stk. 1 og 3 nævnte tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love i overensstemmelse med udbudslovens § 153, stk. 2.

Dokumentationen må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen.

Økonomiske og finansielle mindstekrav:

Revideret årsregnskab eller revisorattesteret dokument, der indeholder oplysning om tilbudsgivers egenkapital og soliditetsgrad, som anført i afsnit 8.2.

Faglige og tekniske mindstekrav:

Referencer anført i ESPD eller selvstændigt bilag betragtes som dokumentation, hvorfor der i forbindelse med dokumentationen ikke skal fremsendes yderligere.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
By: Viborg
Land: Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager over udbud skal indgives inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden.

I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres om opsættende virkning af klagen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
By: Valby
Land: Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/03/2020

Send til en kollega

0.081