23948sdkhjf

Kronhøj Mørtelsand

Sælges
Udløber
31. december 2018
Stand
Ny

Produktbeskrivelse
Kronhøj Mørtelsand er ovntørret kvartssand af høj kvalitet, som er særlig velegnet til kalkmørtelblandinger.

Det har følgende specifikationer:
Kornform: Rund/kantrund
Hårdhed: 7 efter Mohs
Rumvægt: Ca. 1550 kg pr. m3

Kronhøj Mørtelsand er et hovedelement i alle vores færdige mørtelblandinger.
Vi sælger også ren Kronhøj Mørtelsand i forskellige kornblandinger til kunder, som selv ønsker at blande deres mørtler i forhold til specifikke behov og krav.

Anvendelsesområde
Det tørrede kvartssand sorterer vi i 10 forskellige standard kornstørrelser, og ud fra dem kan vi lave blandinger af kvartsand efter specifikke kornkurver alt efter opgaven:

Til vandskuring og tyndpuds: 0,0-0,3 mm eller 0,0-1,0 mm
Til normal puds: 0,0-2,0 mm
Til opmuringsmørtel: 0,0-5,0 mm

Emballage
Kronhøj Mørtelsand leveres i luft og vandtætte plastposer á 25 kg. Ved store opgaver kan vi levere den i Big Bags eller silo. Ved ønske om dette kan du kontakte os direkte for pris.

Blanding
I 1987 begyndte vi som noget nyt at blande færdige kalkmørtler til flere store byggesager efter opskrift og forudgående laboratorieundersøgelse på Murværkscentret.

Vi kan absolut også anbefale at mørtlerne blandes på pladserne, idet vi mener, det er vigtigt, at håndværkerne bliver kendt med de forskellige blandingsmetoder og samtidig kender råprodukterne til de mørtler, der arbejdes med.

Kalkmørtel og hydraulisk kalkmørtel:
I det følgende skal omtales 6 mørteltyper, som vi har gode erfaringer med. De er her benævnt som type: I, II, III, IV, V og VI.

Bemærk at der for så vidt angår rummål anvendes blandingsforhold gældende for vores Rødvig Jurakalk; idet kalkens massefylde har betydning for blanding efter denne metode:

1:3 1½:3 (Kh 100/400 – Type III)
2:1:9 2:1½:9 (KKh 50/50/575 – Type IV)
1:1:6 1:1½:6 (KKh 35/65/500 – Type V)
1:2:9 1:3:9 (KKh 20/80/475 – Type VI)

Forbrug:
En god tommelfingerregel til beregning af forbrug af mørtel i vægtmål er, at gange antallet af kvadratmeter overflade med lagtykkelsen i millimeter med 1,6 kg. Altså: m2 x mm x 1,6 = kg

Type: Type I
Betegnelse: Kalkmørtel (Rødvig Kulekalkmørtel K 100/750)
Blanding rummål: 1:3. 1 del Rødvig Kulekalk (for eksempel plastspand 25 kg) og 3 dele Kronhøj Mørtelsand. Ved oprøring af mindre portioner bruges en murerbalje og mørtlen røres op med et piskeris. Først hældes 1 spand sand i, derefter kalken og så de sidste to spande sand. Mørtelmassen piskes godt igennem i ca. 5 min., så mørtlen bliver godt luftet. Ved større portioner anvendes tvangsblander, hvor doseringen bør foregå som foran nævnt.

Blanding vægtmål: K 100/750, 12%, Ca(OH)2. Idet ovenstående betegnelse referer til tørmål, og kalkdejens vandindhold er ca. 50%, skal der afvejes 200 kg kalkdej til 750 kg sand.
Anvendelse: Denne mørtel er velegnet til alle almindelige murarbejder inden for restaurering. Til opmuring, fugning og puds.

Type: Type II
Betegnelse: Kalkmørtel (Rødvig Finpuds A K 100/250)
Blanding rummål: 1:1. 1 del Rødvig Kulekalk (for eksempel plastspand 25 kg) og 1 del sand i kornstørrelse 0-0,3 mm. Ved oprøring af mindre portioner bruges en murerbalje og mørtlen rører op med et piskeris. Først hældes 1 spand sand i, derefter kalken. Mørtelmassen piskes godt igennem i ca. 5 min., så mørtlen bliver godt luftet. Ved større portioner anvendes tvangsblander, hvor doseringen bør foregå som foran nævnt.

Blanding vægtmål: K 100/250, 29% Ca(OH)2. Idet ovenstående betegnelse referer til tørmål, og kalkdejens vandindhold er ca. 50%, skal der afvejes 200 kg kalkdej til 250 kg sand.
Anvendelse: Denne mørtel er særdeles velegnet til finpuds på indvendige vægge.

Type: Type III
Betegnelse: Hydraulisk Kalkmørtel (Rødvig Juramørtel Kh 100/400)
Blanding rummål: 1½:3. 1½ del Rødvig Jurakalk og 3 dele Kronhøj Mørtelsand. Tørblandes og tilsættes vand i passende mængde. Blandes i tvangsblander i 20 min.

Blanding vægtmål: Kh 100/400
Anvendelse: Ren hydraulisk kalkmørtel er velegnet til udvendige arbejder, udkast på rygnings- og gratsten, sålbænke og fremspringsafslutninger, sokkelpuds, samt velegnet til blanding med kulekalksmørtel.

Type: Type IV
Betegnelse: Hydraulisk Kalkmørtel (Rødvig Juramørtel KKh 50/50/575)
Blanding rummål: 2:1½:9. Som 2 komponent: 2 dele Rødvig Kulekalkmørtel af type I (K 100/750) og 1 del hydraulisk kalkmørtel af type III (Kh 100/400). Blandes i tvangsblander i 20 min. Fra bunden: 2 dele Rødvig Kulekalk, 1½ del Rødvig Jurakalk og 9 dele Kronhøj Mørtelsand. Det foreslås at tørblande 3 dele sand med 1½ del Jurakalk, hvorefter de 2 dele kalk tilsættes og til sidst de resterende 6 dele sand, samt den nødvendige vandmængde. Blandes i tvangsblander i 20 min.

Blanding vægtmål: KKh 50/50/575
Anvendelse: Denne mørtel kan med fordel bruges til indvendigt arbejde, og er endvidere velegnet til understrygning af tegltage. Den bør ikke bruges til udvendigt arbejde.

Type: Type V
Betegnelse: Hydraulisk Kalkmørtel (Rødvig Juramørtel KKh 35/65/500)
Blanding rummål: 1:1½:6. Som 2 komponent: 1 del Rødvig Kulekalkmørtel af type I (K 100/750) og 1 del hydraulisk kalkmørtel af type III (Kh 100/400). Blandes i tvangsblander i 20 min. Fra bunden: 1 del Rødvig Kulekalk, 1½ del Rødvig Jurakalk og 6 dele Kronhøj Mørtelsand. Det foreslås at tørblande 1½ del Jurakalk med 3 dele sand, hvorefter kulekalken og det sidste sand tilsættes, samt den nødvendige vandmængde. Blandes i tvangsblander i 20 min.

Blanding vægtmål: KKh 35/65/500
Anvendelse: Denne mørtel er velegnet til opmuring af kridtsten, læggemørtel for indvendige tegl- og naturstensgulve, til udvendig pudsning og sække- vandskuring af facader.

Type: Type VI
Betegnelse: Hydraulisk kalkmørtel (Rødvig Juramørtel KKh 20/80/475)
Blanding rummål: 1:3:9. Som 2 komponent: 1 del Rødvig Kulekalkmørtel af type I (K 100/750) og 2 dele hydraulisk kalkmørtel af type III (Kh 100/400). Blandes i tvangsblander i 20 min.
Fra bunden: 1 del Rødvig Kulekalk, 3 dele Rødvig Jurakalk og 9 dele Kronhøj Mørtelsand. Det foreslås at tørblande 3 dele Jurakalk med 5 dele sand, hvorefter kulekalken og det sidste sand tilsættes, samt den nødvendige vandmængde. Blandes i tvangsblander i 20 min.

Blanding vægtmål: KKh 20/80/475
Anvendelse: Denne mørtel er velegnet til opmuring, lægning af rygnings- og gratsten, tagsten på murværk og kamme, samt som læggemørtel for indvendige tegl- og natursten. Endvidere som grovpuds af udvendige facader, samt pudsning og fugning.

Yderligere oplysninger
KALK A/S har igennem mange år været markedsførende med produkter der anvendes til renovering af bl.a bevaringsværdige og fredede bygninger. Produkterne kan med fordel også anvendes til nybyggeri på grund af de gode materialefysiske egenskaber:
•Stor smidighed ved brug
•Stor elasticitet og vedhæftning
•Stor trækstyrke
•God porøsitet, som giver gode isolerings- og fugtforhold.

Vi har stor erfaring i at vejlede i anvendelsen af vores produkter. Vi påtager os ikke noget rådgiveransvar – men kan henvise til en række dygtige teknikere, som findes landet over.
Sælger
KALK A/S
Bredeløkkevej 12
4660 Store Heddinge
Danmark

Kathrine Gram Michaelsen
Telefon: +45 56503000


Se hjemmeside
Se flere produkter
Se hele profilen
Kontakt sælger

Send til en kollega

0.315